مسابقات فوتبال شهید سحر دنیز به پایان رسید.

مسابقات فوتبال شهید سحر دنیز در هلیبورن به پایان رسید.

مسابقات فوتبال

برای مشخص‌ کردن تیم‌هایی که در این فستیوال جوان کوردستان‌، مورخ ۲۵ می در شهر فریبورگ آلمان انجام خواهد شد، در بسیاری از مناطق مختلف اروپا مسابقات انتخابی برگزار شد.

در شهر هلیبورن ایالت جنوب آلمان، یک مسابقات فوتبال برگزار شد. قریب به ۵۰۰ نفر در این مسابقات فوتبال در جنوب آلمان که از سوی جنبش جوانان انقلابی ‌(ت‌ج‌ش) و زنان مبارز انقلابی ‌(تکوژن) برگزار شده شده بود،‌ مشارکت کردند.

مسابقاتی که در هلیبورن تحت نام شهید سحر دنیز که در سال ۲۰۱۶ به مبارزه آزادی کوردستان پیوسته بود، آغاز شد. در این کنش خواهر شهید دنیز سخنرانی کرد. پس از یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به یاد شهدا، مسابقات با مشارکت ۱۷ تیم آغاز شد.

در این مسابقات، تیم کوردیش فوتبال قهرمان این دوره از مسابقات شده و به جایگاه یکم نائل آمد،‌ تیم مشکینا سپور نیز نائب قهرمان شده و به جایگاه دوم دست یافت، تیم زرین سنجار نیز به جایگاه سومین رسید. خواهر شهید سحر دنیز، کاپ قهرمانی را به تیم‌ برنده اهدا نمود.

همچنین تیم تکوژن نیز به عنوان تنها تیم زن مسابقات جایزه‌ای را دریافت نمود.

در پایان این مسابقات، جوانان شعار ‌«زنده‌باد رهبر آپو» سردادند و مسابقات به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز به پایان رسید.

جوانان کورد که در اروپا ساکن هستند برای شرکت فستیوالی که مورخ ۲۵ می در فریبورگ برگزار خواهد شد، اعلام شدند.

همچنین در چارچوب این مسابقات برای اینکه به کمیته منع شکنجه اروپا ‌(سی‌پی‌تی) نامه‌هایی ارسال شود نیز جوانان بیش از ۲۰۰ امضا جمع‌آوری کردند.