بوکانی‌ها شعار "زنده‌باد ی.پ.گ/ی.پ.ژ" سردادند

شهروندان بوکان در استایوم فوتبال این شهر ضمن انزجار از اعمال اشغالگرانه رژیم ترکیه، حمایت‌های خود را از مقاومت عفرین اعلام کردند

شهروندان بوکان در استایوم فوتبال این شهر ضمن انزجار از اعمال اشغالگرانه رژیم ترکیه، حمایت‌های خود را از مقاومت عفرین اعلام کردند

صدها نفر از ساکنان شهر بوکان در روژهلات کردستان امروز حین دیدار فوتبال مابین دو تیم سردار بوکان - استقلال الحواز با در دست داشتن پلاکارهای حمایت از مقاومت شعارهایی با مضامین "مرگ بر اردوغان" و "زنده باد مقاومت ی.پ.گ" را سردادند.

 

شهروندان بوکان دو هفته پیش هم حین مسابقه تیم محبوب خود با شعارهای "مرگ بر اردوغان" و "زنده باد مقاومت ی.پ.ژ" حمایت خود را از مقاومت مبارزان در عفرین اعلام کرده بودند.

 

تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحمیل سکوت بر خلق روژهلات و اعلام همبستگی با مقاومت عفرین محکوم به شکست شده است و در روزهای گذشته آحاد متفاوت و طیف‌های گوناگون جامعه با محکومیت اعمال غاصبانه رژیم متجاوز ترکیه همبستگی با مقاومت تاریخی عفرین را مورد تأکید قرار داده‌اند.