کنگره‌ی جامعه‌ی آزاد در اتریش برگزار شد

کنگره‌ی جامعه‌ی آزاد با شعار "حصر را پایان می‌دهیم، فاشیسم را نابود می‌کنیم و اوجالان را آزاد می‌کنیم" برگزار و به مقاومتگران اعتصاب غذا تقدیم شد.

در این کنگره بیشتر از ۱۰۰ عضو و مهمان شرکت داشتند. شوان آغااُغلو و سلطان یگیت که از اول فوریه در مخالفت با حصر دست به اعتصاب غذا زده‌اند هم در کنگره حضور یافتند.آغااُغلو به سخنرانی پرداخت و با اشاره به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان توجه افکار عمومی را به آن جلب کرد. وی گفت، اعتصاب غذای فعالین پاسخی در خور به حصر اوجالان است و تا پایان حصر به اعتصاب غذایمان ادامه خواهیم داد.

 

سپس یک گزارش ویدیویی از فعالیتهای سال گذشته‌ی کنگره‌ی آزاد پخش شد. در همین کنگره با انجام انتخابات خالص سفر و نورجان گولریوز به عنوان روئسای مشترک جامعه‌ی آزاد اتریش انتخاب شدند.