آغاز محاکمه‌ی شهروند آمریکایی عضو داعش

روند محاکمه‌ی روسلان مارتوویچ آساینوف شهروند آمریکایی عضو داعش آغاز شد. آسانوف توسط نیروهای سوریه دمکراتیک به آمریکا تحویل داده شده بود.

  با توجه به بیانیه‌ی وزرات عدالت آمریکا، قرار کیفرخواست برای روسلان ماریتوویچ آساینوف صادر شده است. آساینوف شهروند آمریکا بوده و از اهالی قزاقستان است. وی یکی از تک تیراندازان داعش ا‌ست. آساینوف به اتهامات آموزش تبهکاران داعش و تامین تدارکات آن‌ها محاکمه خواهد شد. دادستانی خواستار حکم حبس ابد برای وی شده‌ است.

  ساینوف سال ۲۰۱۳ از خانه‌ی خود در بروکلین خارج شده و از راه ترکیه به تبهکاران داعش می‌رسد. این شخص در میان تبهکاران داعش تک تیرانداز بوده و با نام سلیمان الامریکی و سلیمان القزاق شناخته می‌شد.

  آساینوف ماه ژوئیه سال جاری در شمال سوریه توسط نیروهای ق.س.د دستگیر شده و به آمریکا تحویل داده شد.

  تخمین می‌شود، قریب به ۸۰ تن از شهروندان آمریکا به داعش پیوسته‌اند. تاکنون ۶ تن از آن‌ها در سوریه دستگیر شده و برای محاکمه به آمریکا بازگردانده شده‌اند.