اسحاق روحی فعال کارگری به یک سال حبس محکوم شد

اسحاق روحی در ١١ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در شهر سنه بازداشت شده است

   روز چهارشنبه ۳۰ مرداد اسحاق روحی فعال کارگری اهل شهر سنه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

   این شهروند کرد روز ۱۱ اردیبهشت سال جاری هم زمان با روز کارگر توسط نهادهای امنیتی رژیم بازداشت شده بود.

   وی در خرداد ماه با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود.

   روز چهارشنبه ۳۰ مرداد آخرین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات این فعال کارگری در شعبه ی اول دادگاه انقلاب شهر سنه برگزار شد و با اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.