انزوا را صرفا از طریق اتحاد دمکراتیک خلق‌ها می‌توان خاتمه داد

دفتر حقوقی سده در رابطه با انزوای موکل خود، عبدالله اوجالان اظهار داشت: به رغم شرایط زندان جزیره -که تاثیری منفی بر سلامتی موکل ما داشته است- با قطع ارتباطات خارجی وی، انزوایی مطلق بر موکل ما اعمال شده است.

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در رابطه با انزوای ۲۱ ساله‌ای که بر وی تحمیل شده است با خبرگزاری فرات نیوز به گفتگو پرداختند. وکلا محدودیتهای دیدار با اوجالان را در سه برهه تعریف کردند:

بر این اساس، نخستین دوره شروع این انزوا از ۱۵ فوریه سال ۱۹۹۹ تا ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۱۶ است که ممنوعیتهای اعمال شده علیه وی در آن زمان در سطح کیفی و عملی انجام شدند.

دومین دوره مرحله وضعیت اضطراری بود که از ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۱۶ اعلام شد. در این مرحله با تصمیم دادگاه اجازه‌های دیدار با امرالی لغو شدند و تا زمانی نامشخصی این دیدارها ممنوع اعلام شدند.

سومین مرحله نیز از ۱۷ آوریل سال ۲۰۱۹ آغاز شده‌اند. در این مرحله نیز، صرفا با ۵ دیدار وکلا و ۲ دیدار خانواده موافقت شد. اما درخواست یکصد دیدار نیز تا کنون بدون پاسخ مانده است.

تمامی نیروها در رابطه با امرالی به توافق رسیدند

وکلا خاطرنشان ساختند که بر اساس یک رژیم عادی حقوقی، جزو حقوق خانواده‌هاست که ملاقات‌ها حداقل یکبار به صورتی آشکار و حداقل نیز دوبار به شیوه‌ای محدود (کابینی) انجام شوند. همچنین جزو حقوق و وظایف وکلا است که از زمان ارائه وکالتنامه به بعد هر زمان که لازم باشد و بخواهند با موکلشان دیدار داشته باشند. اما در امرالی هیچگاه قوانین و حقوق به جای آورده نشده‌اند. همواره برخورد ویژه یک رژیم خاص علیه شخص را شاهد بوده‌ایم. در اوضاع و شرایط زندانی که از خشکی نیز فاصله دارد، در درون دریا قرار دارد و در منطقه‌ای قرار دارد که به عنوان منطقه ممنوعه نیز شناخته شده است، درخواست و اجازه برای ملاقات از روز گذشته تا امروز دادستانی بوده است، به شیوه‌ای سیاسی، ممنوع شده است.

از سال ۱۹۹۹ به بعد معیار تفکیک قوا هیچگاه در امرالی حضور نداشته است. برخلاف این معیار، تمامی قوا در این رابطه به توافق رسیده‌اند. علیه وضعیت موجود در امرالی تا کنون حتی یک سازمان اجتماعی وارد عمل نشده است که صدای بی‌عدالتی و دمکراسی در این جزیره را طنین‌انداز نماید. در این رابطه تمامی نیروها به توافق رسیده‌اند.

در واقع اگر در چارچوب دولت حقوقی این مسئله رار ارزیابی کنیم، باید برای تمامی درخواست‌های ما برای ملاقات با موکلمان با پاسخی مثبت همراه باشد و ملاقات انجام شود. با ایجاد محدودیتهایی مانند خراب شدن کشتی که در مقابل این دیدارها به مانعی تبدیل شده است، لازم است در چارچوب مسئولیت مثبت از سوی مسئولان قانون اساسی و اداری این مشکل از میان برداشته شوند.

وکلا خاطرنشان ساختند که به منظور بهبود رژیم انضباطی و مجازاتی که شان و جایگاه انسان و حقوق بشر را نقض می‌کند، آنها به دادگاه احکام جزایی که قوانین را اجرا می‌کنند مراجعه می‌کنند. وکلا همچنین اعلام نمودند که غیر از مراجعه به این دادگاه تلاشهای آنان در مبادی حقوقی نیز ادامه می‌یابد.

ارتباط موکل ما با جهان خارج بریده شده است

وکلا خاطرنشان ساختند که زمانیکه موکل آنها، اوجالان در کنیا بود، در ۴ فرویه سال ۱۹۹۹ طی نشستی مخفیانه بین هیاتی از سیا و میت در آنکارا، طی پروتکلی مخفیانه زندان امرالی تخلیه شد، مجددا بازسازی شد و در ابعاد هوایی، زمینی و دریایی به عنوان منطقه ممنوعه اعلام شد. وکلا خاطرنشان ساختند که در چنین رژیمی، در شرایط و اوضاع دشوار زندان که از تاثیرات منفی بر وضعیت سلامتی برخوردار است، موکل ما در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، با بدرفتاری مواجه می‌شود و اخیرا نیز تمامی ارتباطات وی با جهان خارج قطع و انزوایی مطلق بر وی تحمیل شده است. وکلا در این رابطه اعلام کردند که این انزوا برای درهم شکستن اراده آزاد، برابر و دمکراتیک خلق‌ها انجام می‌شود که موکل آنان، آقای اوجالان نمایندگی آن را بر عهده دارد.

انزوا با سازماندهی، مبارزه و ائتلاف نیروهای اجتماعی دمکراتیک می‌تواند خاتمه یابد

وکلا در بخش دیگری افزودند: در تحلیل نهایی رژیم انزوا به منظور درهم شکستن اراده آزادی بوده و مدلی شبیه به گوانتانامو را تعریف کرده است. اوجالان با مفهوم‌پردازی مدرنیته دمکراتیک و وظیفه ایجاد آن در بعد نظری این رژیم را نیز از میان برد. از میان برداشتن رژیم انزوا به شیوه‌ای عملی با پیروزی هدف تاسیس سیستم دمکراتیک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی امکان دارد. طبق گفته موکل ما، اوجالان، با پیروزی بلوک اتحاد دمکراتیک و  اتفاق دمکراتیک، دمکراسی در ترکیه امکان‌پذیر می‌گردد. انزوا صرفا بر پایه سازماندهی، مبارزه و اتحاد نیروهای اجتماعی دمکراتیک می‌تواند از میان برداشته شود. با گسترده کردن مبنای اجتماعی این اتحاد دمکراتیک و طنین‌انداز نمودن قدرتمندانه آن در مجلس، این ذهنیت یکه انگارانه و قانون اساسی و قوانین مرتجعانه از میان برداشته می‌شوند، و بر مبنای قانون اساسی دمکراتیک، ترکیه‌ای دمکراتیک ایجاد می‌شود.

سیستم انزوای موجود در امرالی

وکلا با خاطرنشان ساختن سکوت نهادهای بین‌المللی در مواجهه با انزوای مطلق علیه رهبر خلق کورد نیز اظهار داشتند:

سیستم انزوای امرالی سیستمی است که بر سه مبنا ایجاد شده است: یکی از پایه‌های آن آمریکا است، اتحادیه اروپا دیگر پایه آن است و سومین پایه آن ترکیه است. ترکیه صرفا از نقش محافظت نگهبانی (گاردیانی) برخوردار است. نیروی اساسی که سیاستهای کلی را مشخص می‌نماید آمریکاست. نقش اتحادیه اروپا نیز نقش غیرمستقیم دارد. این اتحادیه از طریق گزارشهای سی‌پی‌تی و تصممیات اتخاذ شده در دادگاه حقوق بشر موضع خود را نشان داده است. متاسفانه تصویب ربودن وی و پرده پوش کردن محاکمه مجدد آقای اوجالان تا لاقیدی در مقابل دیدار و انزوای مطلق وی، نفش جدیدی را در کالبد حاکمیت ترکیه دمیده و به این حاکمیت جسارت آن را می‌دهد که هیچگونه اقدام مثبتی را در این راستا برندارد.

برای نمونه؛ تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در ۱۸ مارس سال ۲۰۱۴، هم اجرایی نشد، و هم انزوا شدیدتر و مطلق شد. به پیشنهادات سی‌پی‌تی وقعی نگذاشتند و حتی سی‌پی‌تی نیز از نظارت اقدامات حکومت برکنار شده است. یعنی در آخرین مرحله، می‌توان گفت که آنچه که اکنون وجود دارد انزوایی مطلق است که امریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه به شیوه‌ای پنهانی روی آن به توافق رسیده‌اند. هدف نیز اینست که در شرایطی که اوجالان قادر به تغییر آن نیست، طرحهایشان را در ترکیه و خاورمیانه تحقق بخشند. زیرا اوجالان در مقابل سیاستهای هژمونیک آنان مانعی بوده و بازیهای آنان را برهم می‌زند. در مقابل سیاستهای آنان که هیچگونه راه حل را به دنبال ندارند، سیاستهایی را به خلق‌ها نشان می‌دهد که حاکی از ترکیه‌ای دمکراتیک، ایرانی دمکراتیک، عراقی دمکراتیک و سوریه‌ای دمکراتیک و در نهایت خاورمیانه‌ای دمکراتیک است که این مسئله در راستای منافع آنان قرار ندارد. به همین دلیل انزوا معنای سیاستهای فاقد راه حلی داخلی و خارجی هستند. آن نیز انزوای اتحاد دمکراتیک، ترکیه‌ای دمکراتیک و خاورمیانه‌ای دمکراتیک است. انزوای صلح و راه حل دمکراتیک است.

وکلای رهبر خلق کورد در بخش پایانی سخنانشان اعلام کردند: طبق گفته موکلمان، دمکراسی، راه حل دمکراتیک و صلح آمیز از سوی خلق‌ها می‌تواند ایجاد شود. انزوا نیز با پیروزی اتحاد قانون اساسی دمکراتیک و اتحاد دمکراتیک خلق‌ها می‌تواند از میان برداشته شود.