جری آدامز از محاکمه سران ترکیه به اتهام جنایت جنگی حمایت می‌کند

جری آدامز شخصیت تاریخی ایرلند اعلام کرد سران ترکیه باید به اتهام جنایت جنگی در دادگاه بین المللی پاریس محاکمه شود.

جری آدامز شخصیت تاریخی ایرلند اعلام کرد سران ترکیه باید به اتهام جنایت جنگی در دادگاه بین المللی پاریس محاکمه شود.

 

جری آدامز که به مدت ۳۴ سال شین فن "شاخه سیاسی جنبش رهایی ایرلند" را اداره نموده در یک پیام ویدئویی اعلام کرد از محاکمه مسئولان عالیرتبه ترکیه به جرم ارتکاب جنایت جنگی حمایت می‌کند.

 

دادگاە بین المللی قرار است در روزهای ۱۵ و ۱۶ مارس در شهر پاریس پایتخت فرانسە بە منظور دادگاهی کردن ترکیه با جرم جنگ و اقدام علیه انسانیت جلسەای برگزار کند. متهم ردیف اول در این دادگاە رجب اردوغان است.

 

دادگاهی کردن ترکیە و اردوغان از طرف ۷ قاضی به انجام میرسد که نزدیک به ۴۰ سازمان بین المللی و ۳۰۰ نفر دیگر از این شکایت حمایت میکنند.

رهبر سابق شین‌فن، جری آدامز گفته است از طرف شین فن از این جلسەی دادگاە در پاریس حمایت خواهد کرد چونکە حرف از جرمهای ترکیە و جاسوسانش دنیا را فراگرفتە است.

 

آدامز تاکید کرد از تلاش کردها برای حسابخواهی از جنایت‌های ترکیه حمایت می‌کند.  

 

از سوی دیگر مایکل لویی کارشناس مرکز ملی تحقیقات علمی ایرلند"سی.ان.آر.اِس" در این بارە با انتشار پیامی گفت این دادگاە هم از لحاظ اخلاقی و هم سیاسی خیلی مهم است.

لویی افزود این یکی از اقدامات علیه امپریالیستها و اشغالگران است. وی به دادگاه بین‌المللی و ارزیابی جنایت جنگی آمریکا در جنگ اشغال ویتنام اشاره کرد.

لویی خاطرنشان کرد جلسه رسیدگی به ارتکاب جنایت جنگی از سوی دولت ترکیه اهمیت فراوانی دارد و ابراز امیدواری کرد که دادگاه به نتایج خوبی دست یابد.

 

پیشتر پاتریس فرانچسکی، جانت بیل و گابی زمیر از فراکسیون ائتلافی چپ‌های پارلمان اروپا و جرالد چالیندا کارشناس حوزەی خاورمیانە با انتشار پیامهایی در یوتیوپ حمایت خود از این دادگاە و به محاکمه کشیدن طیب اردوغان اعلام کردە بودند.