خاکسپاری پیکر شهروند کوردی که توسط نظامیان ترکیه از هلی‌کوپتر به زمین پرتاب شده بود

ثروت تورگوت پس از آنکه دستگیر شد از سوی نظامیان رژیم فاشیست ترکیه همراه با یک شهروند دیگر کورد به نام عثمان شیبان از هلی‌کوپتر به زمین پرت گردید، تورگوت پس از ١٩ روز نگهداری در بخش مراقبت‌های ویژه جانباخت و امروز به خاک سپرده شد.

ثروت تورگوت و عثمان شیبان روز ١١ سپتامبر در بخش شاخی استان وان دستگیر شدند و پس از دو روز از ناپدیدشدنشان از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در وان سر درآوردند. گزارش پزشکی بیمارستان حاکی است که هر دو از ارتفاع زیاد (هلیکوپتر) به زمین پرت شده‌اند.

ثروت تورگوت (۵۵ ساله) پدر ٧ فرزند بود. وی صبح امروز به دلیل وضعیت وخیم ناشی از سقوط از ارتفاع زیاد جانباخت. خانواده ثروت جسد وی را از بیمارستان دورسون اوداباشی دانشگاه سده در وان تحویل گرفتند.

    | بیشتر بخوانید ...
    ♦ "ابتدا از هلی‌کوپتر پرتابشان کردند و سپس با زور به بیمارستان نظامی منتقل شدند" 
    ♦ ه.د.پ هشدار داد: میزان وحشیگری از دهه ٩٠ میلادی فراتر رفته است
    ♦ از هلی‌کوپتر پرتابشان کردند و سپس گفتند؛'از مکانی مرتفع سقوط کرده‌اند' 

    ♦ اعتراض نویسنده ترک به پرتاب روستانشینان کورد از هلیکوپتر نظامی‎
    ♦ "پزشکان اعلام کردند از بلندی به پایین پرتاب شده‌‌اند"
    ♦ روستایی کورد که نظامیان ترکیه وی را از هلی‌کوپتر پرت کرده بودند جانباخت

در زمان تحویل جسد ثروت از بیمارستان نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی و مسئولین حزب دمکراتیک خلق‌ها و مصطفی آوجی رئیس مشترک منتخب شهرداری وان که از سوی رژیم کودتاگر اردوغان از کار برکنار شده است و همچنین اعضای خانواده تورگوت حضور داشتند.

پس از آنکه جسد ثروت تحویل گرفته شد با همراهی کاروانی از میهن‌دوستان به سوی آرامگاه ینی محله بخش آرتمتان وان منتقل گردید. نظامیان رژیم اشغالگر ترکیه از ورود میهن‌دوستان و سیاستمداران کورد به آرامگاه جلوگیری کردند و تنها خانواده تورگوت موفق به حضور در خاکسپاری جسد ثروت شدند.

جسد ثروت تورگوت از سوی خانواده به خاک سپرده شد.