درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان راضیه تورگوت، رزان ساریجا، سربای کوکلو و ابراهیم بیلمز برای دیدار با موکل خویش به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.