درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند

  راضیه تورگوت، رزان ساریجا، سربای کوکلو و ابراهیم بیلمز وکلای اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  وکلای اوجالان پس از ۸ سال در روزهای ۲و ۲۲مه ، ۱۲و ۱۸ ژوئن و ۷ آگوست / ۱۲ اردیبهشت، ۱،۲۲،۲۸ خردادماه و ۱۶ مرداد با موکل خویش دیدار کرده بودند.