درخواست وکلای اوجالان برای دیدار با موکلشان در امرالی

وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد به منظور ملاقات با موکلشان درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در بورسا ارسال کردند

   نوروز اویسال، چنگیز یورکلی، فایق اُزگور ارول و مظلوم دینچ وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکلشان در زندان جزیره امرالی صبح امروز به دادستانی جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.