روئسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها: با روح نوروز تمامی دشواریها را پشت سر می‌گذاریم

پروین بولدان و مدحت سنجار روئسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با تعلیق جشن نوروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پیامی را منتشر کردند. هر دو در این پیام خاطرنشان ساختند که با روح نوروز تمام دشواری‌ها را پشت سر می‌گذارند.

پروین بولدان و مدحت سنجار روئسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با برگزاری عمومی جشن نوروز به دلیل شیوع ویروس کرونا، پیامی را منتشر نمودند. در این پیام آمده است که که با روح نوروز تمام دشواری‌ها را پشت سر می‌گذارند.

پیام پروین بولدان

خلق عزیزمان

از صمیم قلب جشن شما را که جشن کهن کوردی و خلق‌های کهن خاورمیانه است شادباش می‌گویم. نوروز به معنای زنده شدن، اتحاد و حمایت اجتماعی است. ما امسال نوروز را با جوش و خروش برگزار نکردیم. هر چند ویروس کرونا باعث شده است تا ما در میادین نوروز جمع نشویم، اما ما تمامی میادین زندگی را همانند میدان نوروز می‌بینیم. براین باورم که از طریق نوروز می‌توانیم این فرایند را نیز پشت سر بگذاریم.

نورز ۲۰۱۳ تاثیرات خود را همچنان ادامه می‌دهد

نوروز به معنای تاریخی خود همواره نشان داده است که خلق کورد در درجه نخست و تمامی خلق‌های جهان می‌توانند با یکدیگر زیسته و از مشکلات، بی‌ثباتی و بحران‌های خود راه حلهای مشترک بیابند. خصوصا نوروز ۲۰۱۳ نشان داد که اراده دست‌یابی به حل مسئله کورد از صلح اجتماعی و حمایت نشات می‌گیرد. اما متاسفانه کسانی که این زمان را هدر دادند نمی‌بینند که چه اندازه وجود صلح و حمایت اجتماعی برای دست‌یابی به صلح لازم است. مواردی که تجربه شدند نشان می‌دهند که اراده راه حلی که در نوروز ۲۰۱۳ به نمایش درامد، امروز نیز تاثیرات خود را حفظ کرده است همزمان بررسی ابعاد و نتایج آن را در مقطع کنونی نیز بر ما فرض می‌کند.

این روزها را پشت سر خواهیم گذاشت

من براین باورم که با تقویت اتحاد و انسجام هر چه بیشتر در میان صفوف خود، می‌توانیم این فرایند را پشت سر بگذاریم. به این منظور باید گام‌های لازم را در رابطه با ایجاد انسجام و دستیابی به صلح برداریم. بار دیگر جشن نوروز خلقمان و دیگر خلق‌های خاورمیانه را شادباش گفته و امیدوارم که نوروز بهانه‌ای برای دستیابی صلح  و روزهای خوب در آینده باشد.

 

پیام نوروزی مدحت سنجار

خواهران و برداران عزیر من

جشن نوروز، بهار، احیا و نو شدگی و اتحاد و همسبتگی را به شما تبریک می‌گویم. هزاران سال است که نوروز از سوی بسیاری از خلق‌ها و بویژه خلق کورد گرامی داشته می‌شود. خلق عزیزمان، به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی با شرایط دشواری مواجه هستیم. ما شورای بحران و ۲۶ شهرداری خود را با تمامی امکانات و نیز تمامی سازماندهی‌های خود را به منظور ممانعت از ویرس کرونا بسیج کرده‌ایم. به همین دلیل ما میتینگهای نوروز را ملغی کردیم.

نوروز ۲۰۱۳ برای گشایشی بروی سیاست دمکراتیک و خاتمه دادن به خشونت، کارکردی تاریخی از خود نشان داد. ما همچنان با روح نوروز ۲۰۱۳ برای تمامی خلق‌ها آزادی، صلح و برادری خواستار بوده و در این رابطه تاکید می‌کنیم. جهان آینده از خلق‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند. بیایید در خاورمیانه نوروز امسال را به آغازی برای اتحاد و انسجام اجتماعی تبدیل کنیم. حمایت و پشتیبانی که ما در اینجا به وجود خواهیم آورد را با تمامی خلق‌های فرودست جهان در میان خواهیم گذاشت. ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها آماده هستیم که در این فرایند مسئولیتی را که بر دوشمان بیفتد انجام دهیم. بار دیگر نوروز ۲۰۲۰ را به خلق کورد و تمامی دیگری خلق‌ها شادباش می‌گوییم.