زنان جنوب کردستان به دیدار با سپرهای انسانی رفتند

گروهی از زنان جنوب کردستان به دیدار با سپرهای انسانی در دامنه‌ی قندیل رفتند. زنان کنش آن‌ها را تبریک گفته و اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان را محکوم کردند.

  گروهی از زنان جنوب کردستان با هدف محکوم ساختن اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان به دیدار با کنشگران سپر‌ انسانی رفته و کنش‌ آن‌ها را تبرک گفتند.

  اسمر رسول به نمایندگی از این گروه اعلام کرد، " به نمایندگی از زنان جنوب کردستان، از کنشگران سپر انسانی در برابر اشغالگری دولت ترکیه حمایت می‌کنیم."

  وی درباره‌ی اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان گفت، " اشغالگران خواهان نابودی زبان، خاک و خلق کرد هستند. از تمامی زنان جنوب کردستان درخواست می‌کنم، از جوانان در برابر اشغالگران حمایت نمایید. باید دشمنان بدانند که هیچگاه میهن خویش را ترک نخواهیم کرد، تا کردی وجود داشته باشد مقاومت خواهیم کرد."

  اسمر رسول در ادامه سخنان خویش سکوت حکومت اقلیم کردستان و عراق را محکوم کرده و گفت، هیچگاه این سکوت را قبول نخواهند کرد.

  آمد دنیز به نمایندگی از جوانانی که در کنش سپر انسانی شرکت کرده‌اند مادران را سپاس گفته و اعلام کرد، ما؛ جوانان میهن دوست جنوب کردستان تا زمانیکه یک اشغالگر،‌ یک تبهکار در میهنمان وجود داشته باشد مبارزه خواهیم کرد. با شهدایمان پیمان می‌بندیم مبارزه خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد اشغالگران به خاکمان وارد شوند. "

  سپس مادران به محل کشتار کورتک رفته و به نمایندگی از سازمان زنان آزاد کردستان رژاک بیانیه‌ای را قرائت نمودند. در این بیانیه مادران کشتار کورتک را محکوم کرده و اعلام کردند که سکوت در برابر این حملات به معنای همکاری در آن است.

  در ادامه بیانیه اعلام شد، " به نمایندگی از رژاک فعالیت‌هایمان را علیه اشغالگری ادامه خواهیم داد و از همه درخواست می‌کنیم سکوت خود را در برابر اشغالگری بشکنند. از تمامی زنان درخواست می‌کنیم وظایف خویش را در برابر اشغالگری انجام داده و همراه با یکدیگر اعلام نماییم" نه به اشغالگری، نه به خشونت علیه کودکان و زنان، ‌نه به تسلیمیت و بردگی."