فراخوان مشترک احزاب و جریان‌های کوردستانی برای راهپیمایی و اتحاد ملی

پلاتفرم دفند روژاوا علیه حملات اشغالگرانه به روژاوا فراخوانی را برای برگزاری راهپیمایی‌های شکوهمند مقاومت و اتحاد ملی در ماه دسامبر منتشر کرد. فراخوان خواهان شرکت آحاد جامعه و دوستان کورد شده است

پلاتفرم دفند روژاوا در رابطه با حملات اشغالگرانه دولت ترک به روژاوا کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن خواستار مشارکت حداکثری برای مقاومت و اتحاد ملی شد.

در بیانیه اعلام شد که پاکسازی اتنیکی که از ٩ اکتبر در روژاوا آغاز گردید نقشه‌ای علیه تمامی کوردستان است،"حمله‌ای سرتاسری که با هدف نابودی تمامی دستاوردهای خلقمان می‌باشد و می‌خواهند مانع دستیابی ما به موقعیت خود دست یابیم."

در بیانیه آمده است که "کوردها با اتحاد ملی خویش این سده را به سده حقوق برابر و آزادی کوردستانی‌ها و خلق‌های منطقه مبدل می‌کنند و برای تحقق آن بدون وقفه و تا آخرین نفس مقاومت خواهند کرد."

راهپیمایی از لوزان به ژنو

در بیانیه اعلام شد که برای صیانت از خلق، شرف و خاک خود در روزهای ۵ و ۶ دسامبر از لوزان به سوی ژنو راهپیمایی خواهد شد. همچنین آمده است:"در راهپیمایی خویش از سازمان ملل و سازمانهای بین‌المللی می‌خواهیم در عوض سکوت مقابل قتل‌عام و اشغالگری دولت ترک و مشارکت در آن، گامهای موثری را علیه آن بردارند."

در بیانیه آمده است که راهپیمایی طولانی با شرکت نمایندگان احزاب و سازمانهای کوردستانی، هنرمندان، روشنفکران و آکادمیسین‌های کوردستان انجام می‌شود.

همچنین در ٧ نوامر در تمامی کشورها و قاره‌ها راهپیمایی مقاومت و اتحاد ملی برگزار می‌گردند.

در بیانیه از عموم خلق خواسته شده است که با موضعی ملی مشترک در این فعالیت‌ها شرکت کنند.

احزاب و سازمان‌هایی که در این فراخوان شرکت کرده‌اند.

فراخوان مشترک از سوی این احزاب و سازمان‌ها امضا شده است:

کنگره ملی کوردستان- حک.ن.ک

اتحادیه میهنی کوردستان- ی.ن.ک

حزب اتحاد دمکراتیک کوردستان- پ.ی.د

کنگره جامعه دمکراتیک کوردستان در اروپا- (ج.د.ک-اروپا)

جنبش گوران

اتحادیه سریانی‌های اروپا

جنبش زنان کوردستان در اروپا

حزب دمکرات کورد در سوریه

حزب چپ کورد در سوریه

الپارتی (حزب دمکرات کورد سوریه)

حزب دمکرات پیشرو کورد در سوریه

حزب چپ دمکرات سوریه

حزب اتحاد کورد در سوریه

حزب توافق کورد سوریه

حزب اصلاح کورد سوریه

حزب سبز کوردستان سوریه

حزب دمکرات کوردستان سوریه

حزب کمونیست کوردستان سوریه

حزب اتحاد سریانی سوریه

جنبش آزادی

نور- زارتوک

حزب حیات آزاد کوردستان

سازمان خبات کوردستان ایران

حزب استقلال کوردستان

حزب اتحاد

حزب اسلامی کوردستان

جنبش کاوه

حزب آزادی کوردستان

اتحاد برای کوردستان

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان- کودار

جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان- کژار

حزب کمونیست کوردستان

حزب آزادی مزوپوتامیا

جمعیت همبستگی مزوپوتامیا

پلاتفرم دمکراتیک یارسان

کنگره خلق مزوپوتامیا

پلاتفرم زاگرس

پلاتفرم هورام

اتحادیه انقلابگران

سازمان یاری‌کورد

سازمان دمکراتیک یارسان

جنبش دمکراتیک یارسان

فدراسیون علوی‌های کوردستان

فدراسیون جوامع ایزدی

جامعه کوردهای برلین

جامعه اسلامی کوردستان

انستیتوی کورد در آلمان

انستیتوی کورد در بروکسل

مجلس شنگال در تبعید

اتحادیه معلمین کوردستان

اتحاد ایزدی‌های سوریه

مرکز دوستی کورد -آلمان

خانه کوردها در برلین

جامعه نویسندگان روژان در برلین

جامعه روژاوا در برلین

خانه خلق کوردستان در آلمان

فروم کورد در آلمان

مجمع سوسیالیست‌های کوآلا

جامعه کوردهای ساکن کانادا

جامعه کوردهای ساکن تورنتو

فدراسیون دمکراتیک جامعه کورد در استرالیا

جامعه زنان عراق در تورنتو

خانه کوردها در لیدز

مرکز کورد برای حقوق بشر