فراخوان ه.د.پ برای دستیابی به قانون اساسی دمکراتیک

گنای کوبیلای سخنگوی ه.د.پ اعلام کرد،" ما خواستار مبارزاتی متحد برای دستیابی به قانون اساسی دمکراتیک هستیم." همچنین وی اعلام کرد، مشکلات  با راهکارهای نظامی حل نخواهند شد بلکه بر میز مذاکرات حل می‌شوند.

  گنای کوبیلای سخنگوی ه.د.پ در مرکز کل ه.د.پ کنفرانسی خبری برگزار نمود.

  وی تحولات جاری را ارزیابی نموده و خاطر نشان ساخت، ه.د.پ قبل از انتخابات ۲۳ ژوئن برای آینده‌ی دمکراتیک ترکیه، اتحاد جدید اجتماعی فراخوانی را بنا بر تصویب قانون اساسی دمکراتیک و اتحادی دمکراتیک کرده بود.

  کابیلای اظهار داشت، جریان‌های سیاسی مختلف در این باره نظرات خویش را بیان کرده‌اند و افزود، " در مسئله‌ی قانون اساسی دمکراتیک در زمینه‌های معیار و چهارچوب کلی لزوم به معلوم ساختن چند اصول وجود دارد. رژیم تک نفره که تحت لوای حکومت جمهوری بر جامعه فرض می‌شد، پس از ۷ ژوئن آشکار گشت که اکثریت جامعه با آن همراه نیستند و با بحران مشروعیت روبه‌روست. آنچه ه.د.پ پیشنهاد می‌کند قانونی اساسی برای ترمیم این رژیم نیست.

  قانون اساسی بنیادین و گسترده‌ای را پیشنهاد می‌کنیم. در ابتدا مسائل کردها، علویان و مسائلی که از قبل تاکنون ادامه دارند مطرح کردە بودیم. برای حل مسائل کارگران، زحمت‌کشان و همچنین برای در آغوش گرفتن بخش‌های مختلف ترکیه پیشنهاد اتحاد اجتماعی جدیدی کردە بودیم. قانون اساسی بدین شکل در چهارچوب برابری می‌تواند به سود جامعه‌ی ترکیه باشد. از تمامی کسانیکه خواهان قانون اساسی دمکراتیک، اکولوژیک، آزادیخواە و اجتماعی هستند درخواست می‌کنیم در زمینه‌ای مشترک گردهم آییم و برای قانون اساسی دمکراتیک مبارزه نماییم. "

  کوبیلای اظهار داشت، دیگر درک شده است که مسئله‌ی کردها با راهکار نظامی حل نخواهد شد، با عملیات‌های برون مرزی نتیجه‌ای بدست نخواهد آمد. وی اعلام کرد، " فراخوانمان برای  احزاب حاکمیت، اپوزیسیون و جامعه است. با راهکار نظامی و عملیات‌های نظامی چاره‌یابی بدست نخواهد آمد. "