قدردانی سازمان سوسیالیست‌های سیاه‌پوست آمریکا از خلق کورد

پس از آنکه هموطنان کورد در سرتاسر جهان از اعتراضات دمکراتیک در آمریکا حمایت کردند، سازمان سوسیالیست‌های سیاه‌ پوست در یک تویت از خلق کورد تشکر کرد.

انتشار ویدیویی که در یکی از ایالتهای آمریکا گرفته شده بود و در آن یک مرد سیاه پوست زیر زانوهای یک پلیس فاشیست سفید پوست به شیوه‌ای بی‌رحمانه کشته می‌شود، در روزهای گذشته به خشم شهروندان آمریکا انجامید و این را عملی نژادپرستانه معرفی کردند. این رخداد سبب ناراحتی و نگرانی مردم آمریکا شد و مردم در سرتاسر جهان مقابل این اتفاق ایستادند.

در مقابل این رخداد مردم آمریکا گردهمایی‌ یک میلیون نفری برپا کرده و اعتراضات بسیاری را ترتیب دادند. بیشتر این اعتراضات با هماهنگی و پیشاهنگی سازمان سوسیالیست‌های سیاه انجام شد. خلق کورد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهان از اعتراضات آمریکا حمایت کردند و این عمل مجرمانه‌ی پلیس آمریکا را محکوم کردند.

قدردانی از همدردی خلق کورد با اعتراضات دمکراتیک سیاهان آمریکا

سازمان سوسیالیستهای سیاه‌پوست آمریکا از موضع گیری خلق کورد تشکر کرد و اعلام نمود؛ خلق کورد و خلق سیاه پوست می‌توانند از یکدیگر حمایت کنند و یکدیگر را درک کنند و در جنگ برای آزادی همکار و هماهنگ باشند.