ه.د.ک: انزوای اوجالان ادامه دارد

در قطعنامه‌ای که پس از نشست انجمن ه.د.ک منتشر شد، با اشاره به آخرین پیام اوجالان اعلام شد، این دیدارها نفسی دوباره به جامعه بخشیدند اما دولت به انزوا تداوم می‌بخشد.

   چهارمین نشست دوره نهم انجمن  کنگره دمکراتیک خلق‌ها برگزار شده و قطعنامه‌ی این نشست منتشر شد.

  در قطعنامه‌ی این نشست نتایج انتخابات استانبول، اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان و انزوای تحمیلی عیله رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان ارزیابی شده است.

  در قطعنامه‌ی ه.د.ک آمده است،‌" اقدامات اشغالگری در جنوب کردستان، تهدیدات علیه روژاوا، تهدیدات نظامی علیه دریای مدیترانه و لیبی نشان می‌دهند که خارج از حاکمیت آ.ک.پ – م.ه.پ، ذهنیت دولت خواهان اشغال خلا ایجاد شده در سیستم بین‌المللیست. ذهنیت دولت نگرانی بلوک قدرت‌های غربی درباره‌ی ارتباط ترکیه و روسیه را بکار می‌گیرد. "

  در قطعنامه‌ی ه.د.پ آمده است، "دولت ترکیه از راه عملیات پنجه خواهان تنها گذاشتن انقلاب روژاوا و جلوگیری از سیستماتیزه و ارزشمند شدن آن در عرصه‌ی بین‌المللی است. برای دور ساختن جنبش سیاسی کردها و خلق کرد از دستاوردهایشان و به شکست انجامیدن اتحاد‌های با خلق‌های ترکیه از این سیاست‌ها پیروی می‌کند. در زمانی که احتمال مذاکرات برای ایجاد صلح در سوریه وجود دارد، برای جلوگیری از جای گرفتن کردها در این مذاکرات عشایر عرب را تحریک کرده و از سوی دیگر به همراه بارزانی به توافقاتی می‌رسند. "

  ه.د.ک اعلام کرد، درک سکوت حکومت جنوب کردستان در برابر اشغالگری غیر ممکن است و افزود، " معلوم است که اقداماتی که در زمان رفراندوم استقلال در جنوب کردستان علیه حکومت اقلیم کردستان انجام شدند بسیار تاثیر گذار بوده‌اند و تا سطحی که به اتحاد ملی زیان برساند راه را بر تسلیمیت گشوده است. در این برهه این خطر وجود دارد که کرد‌ها علیه کردها بجنگند. در این مسئله ما به عنوان ه.د.ک هشدار  می‌دهیم."

  در قطعنامه‌ی ه.د.ک با اشاره به پیام رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اعلام شد، " آقای اوجالان در طی دیدارهایی که از روز ۲ مه / ۱۲ اردیبهشت داشته‌اند اعلام کردند که ایشان اکنون نیز بر صلح و دمکراسی اصرار می‌کنند. اعلام کرد، بایستی دولت و حاکمیت در این باره گام‌هایی را بردارند. این دیدارها نفسی دوباره به جامعه بخشیدند اما دولت و حاکمیت به انزوای تحمیلی ادامه می‌دهند. به عنوان ه.د.ک اعلام می‌داریم، با هدف آماده سازی جامعه برای صلح و چاره‌یابی و ایجاد حساسیت اجتماعی علیه انزوای تحمیلی مبارزات خویش را گسترش خواهیم داد."