کمین‌گذاری ارتش ترکیه با لباس مبدل گریلایی

نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه با لباس‌های مبدل گریلایی در منطقه کِله‌رش واقع در مرز شمال و شرق کردستان اهالی منطقه را تحت فشار قرار داده و اقدام به کمین گذاری می‌کنند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه با پوشیدن لباس‌های مبدل گریلایی در مابین روستا‌های سورنکه، سپیدره و حسنیه در کِله‌رش واقع در مرز شمال و شرق کردستان بمانند نیروهای کنترا( ضد گریلا) عمل کرده، اهالی منطقه را تحت فشار قرار می‌دهند و اقدام به کمین گذاری می‌کنند.