کنگره جوامع دمکراتیک کورد در اروپا: زمان ایستادن مقابل اشغالگری رژیم‌های ایران و ترکیه است

کمیسیون‌ باشور کوردستان در ک.ج.د.ک- اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد؛ "امروز، روز قیام و مقاومت است، زمان ایستادن در مقابل اشغالگران و جاسوسان و همکاران دولت‌های فاشیست ترکیه و ایران است."

کمیسیون باشور کوردستان در کنگره‌ی جوامع دمکراتیک کورد در اروپا بیانیه‌ای علیه اشغالگری ایران و ترکیه در خاک باشور کوردستان و حمله به جنبش آزادی کوردستان منتشر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

"فراخوانی برای همه‌ی کوردها

دیگر نیت کشورهای فاشیستی ایران و ترکیه علیه خلق کورد آشکار شده است، بمباران و قتلعام و اشغالگری خلق کورد و خاک کوردستان آنقدر واضح است که نیازی به تشریح و تفسیر ندارد. دولت فاشیست ترکیه پیشاهنگ نابودی همه‌ی خلق کورد را به عهده گرفته است، می‌خواهند در هر جایی که کوردها حضور داشته باشند، آنان را با كشتار جمعی از میان بردارند، کوردستان را ویران کنند و انتقام هم‌پیمانشان داعش را بگیرند.

متاسفانه سکوت جامعه‌ی بین المللی در مقابل جمهوری کینه و نفرت و پاکسازی فاشیستانه‌ی دولت ترکیه، روی پنهان همه‌ی سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری را آشکار کرده است که فقط منافع تعدادی اندک را مد نظر قرار می‌دهند که سرمایه‌هایشان را در رگ‌های فاشیستی حکومت ترس و وحشت آ.ک.پ-م.ه.پ تزریق می‌کنند و از اردوغان کودک‌کش دفاع می‌کنند.

هم‌زمان با اینها، سکوت و بی‌توجهی دولت اقلیم به معنی نه تنها راضی بودن به از دست رفتن دستاوردهای خلق کورد در باشور کوردستان و هدر رفتن خون صدها هزار شهید غیرنظامی و پیشمرگه و گریلا و مبارز است، بلکه خود را به بخشی از دستگاه پاکسازی و از بین بردن خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان تبدیل کرده است. مسئولین حکومت اقلیم در این مدت بسیار خونسرد و بی‌توجه ناظر از بین بردن خلق کورد در باشور کوردستان بوده‌اند. مشخص است که آن‌ها در مورد عملیات پاکسازی خلق کورد و در مقابل به حملات دولت ترکیه و همکاری میت ترکیه و جاسوس‌های داخل دستگاه امنیتی باشور کوردستان، هیچ واکنشی نشان نداده و ممکن است حتی تعدادی از آن‌ها با خشمگین شدن در مقابل جوانانی که به دنبال آزادی و عدالت هستند، روئیای خفه شدن صدای کورد را می‌بینند.

خلق گرامی کوردستان، زنان و مردان و جوانان

در هر جای این جهان که هستید، به خود بیایید، صدای خود را بلند کنید و این اشغالگری و بی‌کرامتی را برای خود و آینده‌ی میهن نپذیرید.

دولت فاشیست ترکیه بر سر شکست و تحقیر شما و همه‌ی خلق کوردستان شرط بسته است. حملات پاکسازی و قتل‌عام کننده برای از بین بردن صدای آزاد و زندگی شرافتمندانه‌ی شما و همه‌ی خلق کورد است. دولت فاشیست ترکیه هرگز ضدیت با موجودیت کوردها را پنهان نکرده است، هر طیف و شخصیت کوردی که غیر این را تبلیغ کند، دروغگو و منافق است.

امروز روز مقاومت و قیام است، زمان ایستادگی در مقابل اشغالگران و جاسوسان و همکاران دولتهای فاشیستی ترکیه و ایران است. ما به عنوان اداره‌ی کمیسیونهای باشور کوردستان در کنگره‌ی جوامع دمکراتیک دمکراتیک کورد در اروپا از شما می‌خواهیم در اعتراضات وتجمعات و فعالیتها در هر جای اروپا که باشد، خود را سازمان دهید و به صورت متحد در آن شرکت کنید و دولت فاشیست ترکیه را شکست دهید."