گارو پایلان: باید دوشادوش همدیگر عمل نماییم

گارو پایلان پارلمانتار ه.د.پ آمد اعلام کرد، افکار عمومی ترکیه می‌بینند که ناحقی علیه شهرداری‌های ه.د.پ انجام گرفته است، بایستی اعتراضات بیشتری انجام پذیرد. وی اظهار داشت، "بایستی دوشادوش همدیگر عمل نماییم."

   تحصن دمکراسی علیه غصب شهرداری‌های ه.د.پ در ۱۹مین روز ادامه دارد. طرفداران ه.د.پ در آمد، مردین و وان هر روزه به میدان‌ها آمده و اعلام می‌دارند، تا زمانی که قیم‌ها را از شهرهایمان بیرون نرانیم مقاومت خواهیم کرد. گارو پایلان پارلمانتار ه.د.پ آمد اعلام کرد، اعتراضاتی که در غرب ترکیه علیه قیم‌ها انجام می‌گیرند کافی نیستند، علی‌رغم آن همه درک کرده‌اند که ناحقی بزرگی انجام گرفته است.

کمپین آ.ک.پ موفق نخواهد شد
   پایلان با اشاره به کمپین آ.ک.پ در رابطه با سیاه‌نمایی علیه  روئسای مشترک شهرداری‌های ه.د.پ اظهار داشت، این کمپین با گفتن" جدایی طلب" انجام می‌گیرد. پایلان اعلام کرد، "کمپین آ.ک.پ موفق نخواهد شد. با دروغ مدعی می‌شوند که ما پول به کوهستان فرستاده‌ایم. با این سخن و دروغ‌ها قادر نیستند هیچ کسی را فریب دهند. افکار عمومی ترکیه مثل گذشته نیست و خود شاهد ظلمی است که بر ما تحمیل گشته است. بدون شک کنش‌ها در سطحی کافی نیستند. رای دهندگان به گونه‌ای آشکار در آنکارا، مرسین، استانبول، آدانا و ازمیر موضع خود را نشان دادند. علی‌رغم تمامی سیاست‌های اردوغان مبنی بر ترویج خصومت، رای دهندگان از هم نگسسته و به همراه همدیگر عمل کردند."

اگر آمد را آزاد سازیم، استانبول را از دست نخواهیم داد
   پایلان اظهار داشت، خلق در برابر موضع استبدادی اردوغان موضعی مشترک را اتخاذ نموده‌‌اند و گفت، "در برابر اردوغان متحد شده و او را نابود ساختند. اردوغان هم اکنون به آمد، مردین و وان حمله می‌کند. به همین دلیل بایستی افکار عمومی غرب ترکیه بیشتر از این سه شهر حمایت نمایند. این درخواست را داریم و سعی می‌نماییم جسارتی در این چهارچوب را ایجاد کنیم. مایه‌ی خوشحالی‌ست که تعدادی از رفقای ج.ه.پ موضعی بسنده را اتخاذ نمودند. موضع جانان کاقتانجیوغلو ریاست ج.ه.پ استانبول، همچنین علی شکر و چند رفیق دیگرمان در ج.ه.پ ارشمند بودند. بایستی ج.ه.پ به عنوان سازمان در این مسئله ایستاری بایسته اتخاذ نماید و با همان جسارت عمل نماید. اگر این جسارت را نشان ندهیم در آن زمان استانبول و آنکارا را نیز از دست خواهیم داد. آزادی آمد، وان و مردین وضعیت و اتمسفر ترس را از میان خواهد برداشت. بایستی به همراه همدیگر عمل نماییم. از تمامی کسانیکه خواهان دمکراسی هستند درخواست می‌کنیم که مسئولیت پذیرانه عمل نمایند."