حضور موسی اورهان عامل تجاوز به دختر کورد در مقابل دادگاه

«موسی اورهان» سرگروهبان تُرک در شهر سرت شمال کوردستان به «ایپک ار» تعرض کرده و باعث خودکشی این دختر جوان شده بود، با اتهام تجاوز جنسی فردا در نخستین دادگاه برای بررسی این پرونده حضور می‌یابد.

دختر جوان کورد، ایپک ار از سوی یکی از نظامیان ارتش اشغالگر ترک به نام موسی اورهان در شهر سرت مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد. این دختر بعد از آزار جنسی دست به خودکشی زده و بعد از دست زدن به خودکشی به مدت ۱۸ روز در بیمارستانی مورد مداوا قرار می‌گیرد. سرانجام ایپک ار در ۱۸ اگوست جان خود را از دست می‌دهد. بعد از مرگ ایپک ار وکلای این دختر شکایتی را علیه وی تنظیم کرده و در ۱۹ اگوست موسی اورهان دستگیر می‌شود. محمد ارکان از وکلای موسی اورهان نسبت به دستگیری موکل خود در دادگاه جرایم کیفری سنگین شهر سرت اعتراض کرده و دادگاه در ۲۵ اگوست متهم را از زندان آزاد می‌کند.

اظهارات سلیمان سویلو

مرگ ایپک ار واکنش‌های شدیدی را در جامعه به دنبال داشت و در همین رابطه سلیمان سویلو وزیر کشور دولت ترک نیز به واکنش در مقابل اعتراضات و شوک روانی آن در سطح جامعه برآمد. سویلو در اظهارات خود در رابطه با این مسئله گفت: زمانیکه یکی شخص امنیتی در مقابله با چنین وضعیتی قرر بگیرد، آنها در مرحله نخست به شخص مورد نظر اخطار داده و در مرحله دوم وی را اخراج می‌کنند. سویلو اشاره کرده بوده که اورهان را دستگیر و از ارتش اخراج کرده‌اند. اما با آزادی اورهان، سویلو مجددا نسبت به حساسیتهای جامعه، رسانه و سازمان‌ها در رابطه با متهم واکنش نشان داد.

طبق اطلاعات بدست آمده تا کنون دادگاه اورهان را رسما به آزار جنسی و علت خودکشی ایپک ار متهم نکرده است. در شکایت وکلای خانواده ایپک ار نیز تا کنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. اعتراض خانواده ار و وکلای این خانواده نیز همچنان از سوی دادگاه الیح در حال پیگیری است.

 موسی اورهان افسر ارتش دولت ترک که در شهر سرت شمال کوردستان به ایپک ار تعدی کرده و باعث خودکشی این دختر کورد شده بود، فردا با اتهام تجاوز جنسی محاکمه می‌شود. پرونده وی در دادگاه جرایم سنگین شهر سرت پیگیری می‌شود.  طبق اطلاعات بدست آمده متهم موسی اورهان از طریق دوربین‌های مدار بسته در این محاکمه شرکت می‌کند. همزمان با آن بسیاری از نهادهای زنان، سازمانهای حقوقی، نمایندگان نهادهای حقوق زنان نیز در این محاکمه شرکت می‌کنند.