ژوزف بورل: افزایش نگرانیها از قتلعام سیاسی کورد در شمال کوردستان و ترکیه

ژوزف بورل مشاور ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا نگرانیهای خود را از عملیات قتلعام سیاسی علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشته و خاطرنشان ساخت که باید مسئله کورد به شیوه‌ای صلح آمیز و پاینده بتواند حل شود.

ژوزف بورل در رابطه با جنوب کوردستان نیز اعلام کرد که باید در چارچوب احترام به حقوق بین‌المللی، سیادت عراق را مورد احترام قرار دهد.

ژوزف بورل مشاور ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا و مسئول سیاستهای امنیتی امور خارجه در پاسخ به نامه‌های نمایندگان اتحادیه اروپا اظهار داشت: در نامه‌هایی که برای وی ارسال شده‌اند به حملات مداوم علیه صلح و دمکراسی در ترکیه اشاره شده است، همچنین در رابطه با حمله به شمال-شرق سوریه و جنوب کوردستان نیز سوالاتی از وی پرسیده شده است. ما این وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.

ژوزف بورل در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی نسبت نقض حقوق بشر در ترکیه نیز افزود: رویدادهای سیاسی خارج و داخل ترکیه را تحت نظر داشته و در این رابطه نگرانیهای ما از این وضعیت در گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا نیز آمده است.

بورل همچنین با اشاره به سیاستهایی که در ترکیه تحت عنوان مبارزه علیه تروریسم انجام می‌شوند نیز اظهار داشت: لازم است این اقدامات بر اساس معیارهای قانون اساسی ترکیه و معیارهای بین‌المللی بوده و در چارچوب احترام به حقوق دولت، حقوق بشر و حقوق اساسی انسان صورت بگیرند. نباید این اقدامات با قوانین کلی ضد ترور یا کیفری صورت بگیرند.

صلح پایدار برای حل مسئله کورد

بورل در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اتحادیه اروپا گماشتن منصوبان را به جای افراد منتخب در شهرداریها به عنوان آسیب رساندن به دمکراسی محلی ارزیابی کرده و لازم است این اقدامات در چارچوب پیشنهادات کمیسیون وندیک و چارچوب ضوابط مستقل خودمدیریتی‌های اروپا صورت بگیرند. بورل در بخش دیگری نگرانی شدید خود را در رابطه با تایید نامزدهای ا.ک.پ به جای نامزدهای حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات هیات عالی انتخابات سال ۲۰۱۹ ابراز داشت.  همچنین وی در رابطه با مسئله کورد همراه با فرایند سیاسی خاطرنشان کرد که دست‌یابی به راه حل صلح آمیز و پاینده لازم بوده و اتحادیه اروپا برای مشارکت در چنین فرایندی اعلام آمادگی می‌کند.

بورل در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با حملات دولت ترک به جنوب کوردستان نیز که در جریان آن شمار فراوانی جان خود را از دست داده‌اند اظهار داشت: این مسئله بسیار نگران کننده است. بورل با اشاره به حساسیت امنیتی عراق اظهار داشت: خاطرنشان نمود که براساس معیارهای حقوق بشری، دمکراسی و برابری، ترکیه که نامزد ورود به اتحادیه اروپا بوده و مدت زمان زیادی است که در شورای اروپا عضویت دارد لازم است ارزش‌ها و معیارهای بین‌المللی را مورد احترام قرار دهد، احترام به این معیارها برای تلاشهای مشترک بین ترکیه و اتحادیه اروپا لازم به شمار می‌روند.