مشاهده پیکر بی‌جان دختر کوچک پنج ساله با دست، پا و دهان بسته

در چند مدت اخیر خبرهای تکان دهندەای از تجاوز، شکنجه و قتل کودکان در ایران منتشر شده است.

پیکر بی‌جان یک دختر بچه پنج ساله در حالی در شهرستان آق قلای استان گلستان پیدا شد که دست و پا و دهانش بسته شده بود. در چند مدت اخیر خبرهای تکان دهندەای از تجاوز، شکنجه و قتل کودکان در ایران منتشر شده است.

 

سلاله دختربچه پنج ساله ساکن روستای گری از توابع شهرستان آق قلا دیروز پنجشنبه گم شد.

 

او در حالی در خرابە ای در حوالی روستا دیده شد که خفه شده بود. دست، پا و دهان این کودک بسته بود.

 

یک مقام انتظامی ایران گفته که فرد قاتل یک شخص معتاد بوده که با شکایت خانواده دستگیر شده است.

 

او این دختر کوچک را پس از ربودن به مراتع اطراف روستا برده بود. جزئیات بیشتر درخصوص نحوه قتل هنوز اعلام نشده است.

 

این خبر به دنبال آن است که پیدا شدن سه کودک در حیاط این خانه ماهشهر که به شکل هولناکی شکنجه شده بودند، وجدان جامعه را تکان داد.

 

مردم، حکومت را مسئول فروپاشی اخلاقی در ایران می‌دانند. این برای چندمین بار در یکسال اخیر است که دختران خردسال پس از تجاوز وحشیانه به قتل می‌رسند و اعدام مجرمان نیز فایدەای نداشته است.