برگزاری کنفرانسی در پارلمان فرانسە

بسیاری از سیاستمداران، حقوقدانان، فعالان حقوقی شرکت‌کننده در کنفرانس از فرانسه خواستند بە منظور پیشبرد عدالت محرمانە بودن اسناد و اطلاعات موجود در رابطە با ترور پاریس را لغو کند و حقیقت را با افکار عمومی در میان بگذارد.

شورای دموکراتیک کوردهای فرانسه کنفرانسی را در سالن ویکتور هوگو پارلمان فرانسه به میزبانی نماینده پارلمان lle-et-Vilaine فردریک ماتیو برای پرونده ترور ۱۰ سال پیش پاریس برگزار کرد. این کنفرانس در ۱۲ ژانویه برگزار شد. بسیاری از حقوقدانان، سیاستمداران و نمایندگان نهادها به عنوان ناظر شرکت کردند. نمایندگان چپگرا گفتند که از حامیان خلق کورد بودە و خواهان حذف حزب کارگران کوردستان از کیست سازمانهای تروریستی هستند. سیاستمداران، وکلا، روشنفکران و فعالان حقوق، برای پیشبرد پرونده و اجرای عدالت، برای جلوگیری از کشتارهای جدید و بە منظور  پیشبرد عدالت محرمانە بودن اسناد و اطلاعات موجود را رابطە با ترور پاریس را حذف کردە  و حقیقت را با افکار عمومی در میان بگذارند.

متیو: بزرگترین مانع عدالت، محرمانە قلمداد کردن این پروندە است

در ابتدای کنفرانس، فردریک ماتیو، متین جانسیز، نماینده پارلمان فرانسە از ات ویلاینه و ژان کریستف سلین، هماهنگ کننده ملی حزب چپ سخنرانی کردند. متیو توضیح داد که اگر آزادی کافی داشتند، اکنون اینجا صحبت نمی کردند. ماتیو به مواضع و محرمانه تلقی کردن این پروندە از سوی فرانسه اشارە کردە و با یادآوری اینکه محرمانە قلمداد کردن این پروندە بزرگترین مانع  اجرای عدالت است، وی در ادامە افزود: این مسالە نشانه مانعی است که در مقابل کوردها قرار گرفته است.

سلین: چرا فرانسه موسی حکی را دادگاهی نکرد؟

کریستف سلین فاش کرد که سال ها در کنار کوردها بوده است و گفت که آنها تاوان مبارزه برای آزادی را می پردازند و ادامه داد : ما به خانواده، شورای دموکراتیک کوردهای فرانسه و کوردها می گوییم که عدالت و حقیقت باید اجرا شود. محرمانە بودن تصمیم دولت در رابطە با این پروندە باید حذف شود. سلین همچنین در پاسخ به این سوال که چرا فرانسه تاکنون موسی حکی را محاکمه نکرده است، خاطرنشان کرد: نقش این فرد در این ترور در دست بررسی است.

سلین یادآور شد: برای حل مشکل کوردها ابتدا باید ماندلای کوردها، رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آزاد شود و پ.ک.ک به عنوان طرف گفتگو شناخته شود. متین جانسیز همچنین گفت که سکینه جانسیز که در ترور پاریس در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ کشته شد، خواهر اوست و گفت: ما خواهان اجرای عدالت واقعی هستیم. حتی پس از صد سال ما به مبارزه برای عدالت ادامه خواهیم داد.

مبارزه برای اجرای حقیقت و عدالت برای ۱۰ سال

در گذشته اولین جلسه کنفرانس با نظارت معاون رئیس بار پاریس وینسنت نیور آغاز شد. وکیل آنتونی کنت گفت: این پرونده باید در چارچوب مبارزه با تروریسم ارزیابی شود، بسیاری از افراد سیاسی در فرانسه توسط سرویس های  کشورهای مختلف به قتل رسیده اند . فرانسه کشور قتل های سیاسی است.

دولت بزرگترین مانع در برابر پرونده است

مالتر، وکیل دادگستری که پس از جمته دیگر نمایندە پارلمان صحبت کردە و خاطرنشان کرد که فرانسه نباید برای حمایت از کوردها از آنها پیروی می کرد، بلکه باید آنها را تحت تعقیب قرار می داد و گفت: بزرگترین مانع در برابر پرونده، قاضی نیست، بلکه خود دولت، فرانسه است. نه کوردها، بلکه قاتلان کوردها از عوامل ترکیه محافظت می کنند.

مارچند نیز از دیگر نمایندگان پارلمان فرانسە اظهار داشت آنها می خواهند سیاستمداران کورد را از صحنه خارج کنند لوره مارچند، روزنامه نگاری که در سال ۲۰۱۳ مستندی درباره ترور پاریس ساخته و کتابی منتشر کرد، در بخش اول کنفرانس سخنرانی کرد و اظهار داشت که تلاش برای حذف بسیاری از سیاستمداران کورد در اروپا وجود دارد.

جنبه سیاسی پرونده

بخش بعد از ظهر این همایش با عنوان جنبه سیاسی پرونده آغاز شد. ریاست بخش بعد از ظهر کنفرانس را جرومی گلیسس، نایب رئیس Les Écologistes بر عهده داشت. دانیل سیمونه، نماینده پارلمان کسانی که سر خم نمیکنند، سناتور لارنس کوهن، سناتور حزب کمونیست، رمی فاراود، سناتور حزب سوسیالیست، اولیویه بسانجنوت، سخنگوی NPA صحبت کردند. بسانجنوت با بیان اینکه فرانسه کوردها را به لحاظ سیاسی پشتیبانی نمیکند و آنها را تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار می دهد، یادآور شد: باید در مقابل  این راه ایستادگی شود.

سیمونت: پ.ک.ک برای یک هدف ژئو استراتژیک در لیست تروریستی قرار دارد

دانیل سیمونت گفت که پ ک ک در حال مبارزه با تروریسم است اما پس از حمله ۱۱ سپتامبر در لیست گروه های تروریستی قرار گرفت، این کار با هدف ژئواستراتژیک انجام شد و سخنرانی خود را با شعار ،ژن ژیان ازادی،به پایان رساند. لارنس کوهن سیاست های کنونی را غیرقابل قبول دانست و گفت: زنان کوردی که می گفتند انتقام ما یک انقلاب زنان خواهد بود برای دیگر زنانی که با آنها مبارزه می کنند، بە امید و نور شدند. در این جلسه به رابطه ترکیه و اروپا در موضوع مهاجرت توجه شد و گفته شد: اروپا در این زمینه از سوی ترکیه تحت فشار است.

سیلویە جان از دیگر سخنرانان این نشست در پارلمان فرانسە اظهار داشت: پ ک ک یک جنبش مقاومت است در دومین نشست این کنفرانس، این پرسش که جامعه مدنی چه نقشی در ساختن حقیقت و عدالت در فرانسه می تواند داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه ای که توسط روزنامه نگار هوال اصلان اداره می شد، اولین بیانیه توسط سیلو ژان، رئیس مشترک کوردستان فرانسه بیان شد. جان به سختی های دوره اول که فعالیت های حمایتی را با مردم کورد آغاز کردند، اشاره کرد و گفت: اکنون تعداد ما زیاد شده است. اگرچه این کافی نیست، اما ما به عنوان مردم در حال ایجاد حمایت از مشکل کورد هستیم. ما از دیروز جلوتریم. بار سنگینی پیش رو داریم و باید این مبارزه را بیشتر کنیم. سیلویه جان با بیان اینکه برای حذف پ.ک.ک از لیست سازمان های تروریستی باید کار بیشتری انجام شود، گفت: باید توضیح داده شود، درک شود و احساس شود که پ.ک.ک تروریست نیست. چون جنبش مقاومت است.

زنان پیشرو هدف سیستم هستند

سارا مارچا یکی از اعضای مرکز ژنولوژی با بیان اینکه مبارزه سکینه، فیدان و لیلا آنها را در کنفرانس امروز گرد هم آوردە است، خاطرنشان کرد که باید با مشارکت درست، یک شبکه مشترک درست ایجاد شود. مارکا گفت: آزادی زنان کورد اصل اساسی پ ک ک است. جنبشی که آزادی کوردستان را آزادی زنان می داند. به این معنا باید به خوبی دید که زنان این جنبش با کدام ایدئولوژی و با کدام پروژه قدم برمی دارند. وقتی به این موضوع نگاه کنید، متوجه می شوید که چرا زنان پ ک ک مورد هدف قرار می گیرند. زیرا سکینه، فیدان و لیلا زنان انقلابی بودند. آنها جلوتر بودند، می خواهند سیستم را تغییر دهند. به همین دلیل است که زنان هدف نظام هستند. ما همه سکینه، لیلا و فیدان  هستیم.

دومینیک سوپا، رئیس SOS Racism، گفت که پس از کشتار ۲۳ دسامبر، اولین احساس شرم بزرگ بوجود آمد. سوپو اعلام کرد که در این مبارزه حضور خواهند داشت و گفت: سکینه، لیلا، فیدان تنها نیستند. در عین حال ما هستیم. ما از یک خانواده هستیم. اگر بتوانیم این آگاهی و احساس را به جامعه بدهیم، بیشتر هم خواهیم شد.

شرم بزرگ

نایب رئیس اتحادیه حقوق بشر ماری کریستین ورگیات نیز در این نشست سخنرانی کرد و سخنان خود را با این جمله آغاز کرد: ما عصبانی هستیم. ورگیات گفت: ما با اعمال فشار بر ترکیه موافقیم. مبارزه زنان کورد را می بینیم. مبارزه آنها بسیار مهم است، باید آن را درک کرد. در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۳ در خیابان لافایت بودم. در ۲۳ دسامبر در خیابان D'enghien بودم. صورت روژبین و سارا را که در هر دوی آنها را می شناختم در مقابل چشمانم می درخشید. اکنون من به عنوان فردی که در یک سازمان حقوق بشری کار می کنم، شرمنده هستم که می گویم عدالت اجرا نشده است.

سخنرانی اختتامیه کنفرانس توسط فردریک ماتیو نماینده مجلس و بریوان فیرات انجام شد. در پایان کنفرانس به عنوان یک درخواست مشترک، درخواست فوری برای توقف بهانه های مخفی قلمداد کردن این پروندە ااز سوی دولت، تامین امنیت کوردها در فرانسه و حذف پ ک ک از لیست سازمان های تروریستی مطرح شد.