در سالگرد قتل ژینا امینی در نانت تجمعی برگزار شد

یاد دختر کورد، ژینا امینی که یک سال قبل در تهران به قتل رسیده بود، در شهر نانت فرانسه، با شرکت چند سازمان گرامی داشته شد.

سازمان‌های کورد و ایرانی، سازمان چپ فرانسوی (NPA) و (Lutte Ouvriere) برای گرامی داشت اولین سالگرد قتل ژینا امینی تجمع کردند و به مقاومت “ژن، ژیان، آزادی” درود فرستادند.

این تجمع با یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدا آغاز شد. به همین مناسبت نامه‌ای که خطاب به ژینا امینی نوشته شده بود قرائت شد و عکس‌های ژینا امینی که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ که به دلیل نپوشاندن موهایش توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران به قتل رسیده بود، برافراشته شد.

به نمایندگی از مرکز فرهنگ کوردی انگین سنجار در نانت، فعالی سخنرانی کرد و گفت: “ما برای گرامی داشت یاد ژینا امینی از سوی توسط پلیس امنیت اخلاقی در ایران به قتل رسید و برای این‌که صدای زنان به قتل رسیده در این‌جا جمع شده‌ایم”.

این فعال اعلام کرد، سیستم ایران از طریق ساکت کردن زنان، به قتل زنان ادامه می‌دهد، گفت: “فکر می‌کنند می‌توانند از این طریق ما را بترسانند، اما خلق‌های ایران و تمام کوردستانی‌ها علیه سیستم ارتجاعی قیام کردند و هر روز اعتراضات ادامه دارند. این فعالیت در سراسر جهان پخش شد”.

به این اشاره کرد، کوردها شعار “ژن، ژیان، آزادی” را خلق کردند، هرگز تسلیم نشده‌اند و همیشه در عرصه‌ها حضور خواهند داشت.

این تجمع با شعار “ژن، ژیان، آزادی” و “زنده باد رهبر آپو” به پایان رسید.