راهپیمایی انترناسیونالیست‌ها در روز دوم: آزادی پیروز خواهد شد!

راهپیمایی انترناسیونالیست‌ها برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از شهر بازل آغاز شده و در دومین روز در شهرهای فرانسه ادامه دارد. راهپیمایان اعلام کردند که مقاومت و آزادی پیروز خواهد شد.

راهپیمایی طولانی انترناسیونالیستها در قالب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» از دیروز در شهر بازل سوئیس آغاز شد و دومین روز این راهپیمایی در شهر سنت لوئیس فرانسه ادامه یافت.

راهپیمایی انترناسیونالیستها که از سال ۲۰۱۷ به طور منظم هر سال قبل از ۱۵ فوریه آغاز می‌شود، امسال با حضور ۲۰۰ انترناسیونالیست از ۱۳ کشور جهان آغاز شد.

انترناسیونالیستها پشت بنری با نوشته «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» راهپیمایی کرده و پرچم‌های پ‌ک‌ک را همراه با تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برافراشتند. در طول راهپیمایی دائماً شعارهای آزادی و مقاومت به زبان‌های مختلف سر داده می‌شود. در عین حال با تراکتهایی به انزوا در امرالی و پارادایم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره می‌کنند.

کوردستانیها نیز در میانه‌ی مسیر در راهپیمایی انترناسیونالیستها شرکت می‌کنند. شعارها از مقاومت در زندان‌ها حمایت می‌کنند.

انترناسیونالیستها در طول سفر خود با شهرداری‌ها نیز ملاقات کرده و فایلهایی مربوط به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را ارائه می‌کنند.