داستان فساد اداری در وان: همه چیز برای استخدام برادرزاده دینچر است

دفتر فرمانداری منطقه گورپینار برای جذب یک کارمند در مرکز حمایت خانواده اطلاعیه‌ای صادر کرد. با این حال، زمانی که شوکران دینچر، برادرزاده سوات دینچر، عضو شورای شهرداری حزب عدالت و توسعه، در میان متقاضیان حضور داشت، روند معاینه و مصاحبه‌ها به کلی تغییر کرد.

آخرین رسوایی فساد اداری (فامیل‌پروری) در منطقه گورپینار وان خلاصه‌ای از وضعیت ترکیه را منعکس می‌کند. در دولت حزب عدالت و توسعه، جایی که نه لیاقت، بلکه خویشاوندسالاری و پارتی‌بازی در آن ارزش دارد، هر روز مورد تازه‌ای به رسوایی‌ها اضافه می‌شوند. در گورپینار، شهرداری و فرمانداری که توسط طرفداران حزب عدالت و توسعه اداره می‌شود، به بی‌اصولی‌های خود در این راستا ادامه می‌دهند.

فرمانداری گورپینار با انتشار آگهی استخدام عمومی غیر نهادی در ماه فوریه اعلام کرد که بر اساس رتبه‌بندی آزمون گزینش پرسنل عمومی (KPSS)، 6 نفر در مرکز و شهرستان‌های اطراف استخدام خواهند شد. ده‌ها نفر به بنیاد کمک‌های اجتماعی و همبستگی گورپینار که بعنوان آدرس درخواست مشخص شده بود، مراجعه کردند. در استخدام هماهنگ‌کننده‌ها رتبه‌بندی امتیاز KPSS به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و افراد بر اساس امتیاز KPSS فراخوانی شدند.

زمانی که در بین متقاضیان خویشاوندان با اعضای آ.ک.پ باشند...

در میان متقاضیان هماهنگ‌کننده، شوکران دینچر، برادرزاده سوات دینچر عضو شورای شهرداری حزب عدالت و توسعه و معاون شهردار بود. فرمان قطعی بود و شوکران دینچر باید استخدام می‌شد. ولی نمره KPSS 3 نفر از متقاضیان بیشتر از نمره دینچر بود. در واقع یکی از شرایط شرکت در آزمون، اقامت در گورپینار بود، اما علیرغم اینکه 6 ماه پیش این شرط تغییر کرده بود، اقامتگاه شوکران دینچر در یک روز تغییر کرد و اجازه شرکت در مصاحبه را پیدا کرد.

وقتی شخص دیگری و نه هوادار آ.ک.پ، برنده مصاحبه می‌شود...

اولین مصاحبه برگزار شد، اما نتایج آنطور که می‌خواستند نشد. زینب جیران با رتبه اول امتحان را به پایان رساند. به این ترتیب دست‌های دیگر وارد بازی شد و زینب جیران با بیان اینکه در تحقیقات امنیتی مشکلی وجود دارد حذف شد. برای استخدام 6 پرسنل در هر مکان و درخواست‌هایشان بطور جداگانه دریافت و مصاحبه انجام شد. زمانی که جیران به دلایل امنیتی حذف شد، اعلام شد که شوکران دینچر با موفقیت امتحانش را پس داده است. اما دینچر در مصاحبه نتوانست به دو سوال به درستی پاسخ دهد و با وجود اینکه دو متقاضی دیگر امتیازات بهتری از او کسب کردند، دینچر به عنوان هماهنگ‌کننده استخدام شد. در اینجا به ناچار این سوال به ذهن خطور می‌کند: اگر مشکل امنیتی وجود داشت، چرا در مصاحبه بعدی استخدام کردید؟

چرا امتحانات بصورت کتبی صورت نگرفت؟

فامیل‌بازهایی که شوکران دینچر را استخدام کردند، می‌خواستند با استخدام زینب جیران برای مصاحبه دوم یک هفته بعد به عنوان هماهنگ‌کننده در واحدی دیگر، از واکنش‌ها نسبت به جذب دینچر توسط فامیل‌باز جلوگیری کنند. همه اینها به یک واقعیت تبدیل شد و بخشدار گورپینار با افتخار کادر استخدام شده را اعلام کرد، اما لیست نمره امتحانات را فاش نکرد. در حالیکه در شرایط عادی، ابتدا باید امتحان بصورت کتبی صورت بگیرد، حتی سیستم مصاحبه مستقیم نشان می‌دهد که برای استخدام دینچر شبیه درآوردن چیزی از میان آتش عمل شد.