سفر کمیته منع شکنجه اروپا به ترکیه و چشم‌پوشی از زندان امرالی

​​​​​​​اعلام شد که هیئت کمیته منع شکنجه اروپا در روزهای ١١ تا ٢۵ ژانویه در سفر به ترکیه به تحقیق در مورد زندان‌ها و مراکز بازداشت شهروندان پرداخته است و تنها در مورد توصیه‌‌های این سازمان در مورد وضعیت زندان امرالی با مسئولان ترک گفتگو کرده‌اند.

برپایه بیانیه کمیته منع شکنجه اروپا (CPT) هیئتی از این سازمان در فاصله روزهای ١١-٢۵ ژانویه/ ٢٢ دی – ۶ بهمن در دیدار از ترکیه در مورد تعداد زیادی از زندان‌ها و مراکز بازداشت تحقیقاتی به عمل آورده‌اند. در بیانیه آمده است که هیئت از زندان امرالی دیدار نکرده ولی در مورد توصیه‌هایی که پیش از این در گزارش کمیته به ترکیه ارائه شده بود با مسئولان ترک گفتگو کرده‌اند.

در بیانیه آمده است که هیئت سی‌پی‌تی در مورد افراد بازداشت شده و وضعیت زندان‌ها با مسئولان گفتگو شده است. بویژه وضعیت زنان، کودکان و افرادی که به حبس ابد محکوم شده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته و به بحث با دست‌اندرکاران پرداخته‌اند.

بیانیه می‌افزاید در مورد اینکه مسئولان ترک تا چه حدی به توصیه‌های کمیته منع شکنجه عمل کرده‌اند تحقیق به عمل آمده است.

هیئت سی‌پی‌تی در سفر به ترکیه با سلیمان سویلو وزیر کشور ترک و عبدالحمید گل وزیر دادگستری و ... دیدار کرده‌اند. همچنین با یونس الکاچ مدیرکل زندان‌‌های ترکیه و نمایندگان ژاندارمری ملاقات و گفتگو کرده‌اند.

هیئت کمیته منع شکنجه با هر کدام از سلیمان ارسلان رئیس موسسه حقوق بشر و برابری ترکیه و همچنین رئیس سازمان مکانیسم ملی پیشگیری مبتنی بر پروتکل اختیاری کنوانسیون سازمان ملل در منع شکنجه و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی فعال در چندین جلسه به گفتگو پرداخته‌ و در پایان سفر خود گزارش‌هایی را به مقامات رژیم ترک ارائه داده‌اند.

هیئت سی‌پی‌تی متشکل از میکولا گانتوفسکی رئیس کمیته منع شکنجه، ترزه ریتر معاون دوم وی، جورج آلمپیفیچ، نیکو هرسچ، جولیا کوزما، جیحون قراجایف، هانس ولف و رئیس بخش هاک یونایتد و الوین آلیفه از دبیرخانه سی‌پی‌تی بوده‌اند.

سی‌پی‌تی از پایگاه‌های پلیس و ارتش ترک در شهرهای آمد، آنکارا، استانبول، آتاشهیر، باغجیلار، ینی‌بوستا، عمرانیه، غیرت‌تپه، مالتپه، کوچوکیال، قیصری و زندان‌های گروه T شماره  ٣ آمَد، زندان زنان باکرکوی، زندان گروه L شماره ١ و ٢ مالتپه در استانبول، زندان گروه T شماره ١ ماتریس، زندان گروه T شماره ١ قیصری و زندان زنان قیصری دیدار کرده‌اند.