شمار قربانیان سیل در باکور کوردستان افزایش یافت

گزارش شدە است کە شمار قربانیان سیل در روحا و سمسور به ١٥ نفر افزایش یافتە است.

بارش شدید باران که دیروز تأثیر زیادی بر روحا، سمسور و ملتی برجای گذاشت، باعث مرگ شهروندان شد. در روحا ١٣ نفر و ٢ نفر نیز در سمسور جانباختند.

بر اثر بارش باران در آمد، مردین و شهرهای اطراف نیز سیل جاری شد.

اداره کل هواشناسی اعلام کرد: تا پنج روز دیگر در مناطق زلزله‌زده جو ناپایدار خواهد بود.