آمار واقعی خودکشی سه برابر آمار اعلام شده است

روزی نیست که گزارشی مربوط به خودکشی در شرق کردستان در رسانه‌های محلی درج نشود، با اینهمه آنچه به رسانه‌ها درز می‌کند تنها یک سوم تعداد واقعی کسانی است که با دست خود به زندگی خویش پایان می‌دهند

روزی نیست که گزارشی مربوط به خودکشی در شرق کردستان در رسانه‌های محلی درج نشود، با اینهمه آنچه به رسانه‌ها درز می‌کند تنها یک سوم تعداد واقعی کسانی است که با دست خود به زندگی خویش پایان می‌دهند

 

سید حسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد که معمولا آمار واقعی خودکشی در ایران سه برابر آمار رسمی اعلام شده می‌باشد

وی گفت: آمار اعلام شده توسط مرکز آمار بر اساس آماریست که توسط پزشکی قانونی تهیه می‌شود و بیشتر به تعداد ثبت شده در پزشکی قانونی استناد می‌شود اما واقعیت این است که آمار ثبت شده در پزشکی قانونی واقعی نیست زیرا بە دلیل دید منفی که در مورد خودکشی وجود دارد معمولا همه‌ی خودکشیهای منجر به فوت و یا اقدام به خودکشی به پزشکی قانونی اعلام نمی‌شود و فقط تعداد محدودی اعلام و ثبت می‌شود.

وی گفت بیشترین آمار مربوط به خودکشی در استانهای ایلام و کرماشان ثبت شده که عمدتا به دلیل بی کاری و مشکلات مالی و اقتصادی، مشکلات اجتماعی و هویتی می‌باشد.

 

کمترین آمار خودکشی ایران مربوط به استانهای سمنان و یزد می‌باشد که در مقایسه با استانهای حاشیه‌ای ایران از وضعیت اقتصادی بسیار بهتر و آمار بیکاری کمتر برخوردارند.

 

بیشترین آمار خودکشی در استانهای مرزی و غیر فارس مانند ایلام‌، کرماشان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و استان اورمیه وجود دارد که با سیاست اضمحلال فرهنگی و نژادی از سوی رژیم فقیر نگاه داشته شده و محرومیت و بیکاری در این استانها موج می‌زند.

 

وجود بیکاری و محرومیت در این استانها سبب ایجاد آسیبهای اجتماعی، اعتیاد، افت شدید استاندارد‌های زندگی، محرومیت از تحصیل و افزایش خودکشی می‌شود.