استان سنه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران را داراست

​​​​​​​بنابر گزارشهای رسمی منتشر شده، استان سنه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه کل ایران را دارد

بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه برای استان سنه ۵۲.۲ درصد است. این در حالیست که متوسط تورم نقطه به نقطه برای کل استانهای ایران ۴۲.۳ درصد می‌باشد.

 

بر این اساس شهروندان استان سنه حدود ۱۰ درصد بیشتر از میانگین سایر استانها برای خرید کالاهای مشابه هزینه کرده‌اند.

 

کمترین نرخ تورم مربوط به استان قم با ۳۵.۳ درصد می‌باشد.

 

تورم نقطه به نقطه، تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه در سال گذشته می‌باشد.