نگرانی از بیشتر شدن کودکان بازمانده از تحصیل در ایران

یک مقام آموزشی در ایران از افزایش ۵ درصدی قیمت کتب درسی کلیه مقاطع تحصیلی خبر داد

حسین طلایی زواره، از مسئولان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران گفته افزایش ۵ درصدی قیمت کتب درسی در حالی بوده که قیمت کاغذ افزایش ١٠٠ درصدی داشته است.

 

او خواسته که از تمهیدات دولت در اینباره دفاع کند و از حق کودکان برای تحویل کتاب بصورت رایگان حرفی نزده است.

 

افزایش قیمت کتب درسی در حالی بوده که قیمت لوازم التحریر نیز افزایش یافته است.

 

حداقل هزینه دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی طبق برخی گزارش‌ها سیصد هزار تومان برآورد شده که معادل یک چهارم حداقل دستمزد کارگران است.

 

افزایش بیکاری و موج تورم، نگرانی فعالان حقوق کودک نسبت به افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را افزایش داده است.