پدیده‌ی چادرنشینی و کانکس‌نشینی به دلیل افزایش اجاره بها

افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره بها سبب مشکلات بسیاری برای شهروندان شده است به گونه‌ای که حاشیه‌نشینی در شهرها و همچنین زندگی در حاشیه‌ی آرامستان‌ها از موارد دیگریست که به دلیل افزایش شدید اجاره بها در ایران بوجود آمده است.

افزایش بی‌رویه‌ی قیمت مسکن و اجاره بها سبب شده است تا بسیاری از شهروندان توان پرداخت اجاره را نداشته باشند و همین امر سبب ایجاد پدیده‌هایی مانند چادرنشینی و یا کانکس نشینی در ایران شده است.

علی اکبر کاووسی امید عضو شورای شهر همدان از چادرنشین شدن تعدادی از شهروندان همدانی به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره بها خبر داد.

وی در این رابطه گفت:" طی بازدید میدانی از برخی نقاط شهر همدان مشاهده شد که برخی از شعروندان چادر نشین شده‌اند بنابراین نیاز مبرم به  مدیریت بحران است".

کاووسی علت این معضل را عواملی مانند عدم نظارت بر کار مشاورین املاک، افزایش عوارض شهرداری و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت مسکن دانست و گفت، این عوامل به طور مستقیم بر قیمت اجاره بها تاثیر گذاشته و سبب افزایش بی‌رویه‌ی آن می‌شود.

پیشتر نیز اتحادیه‌ی مشاورین املاک کرمان خبر از کانکس‌نشینی مردم در کرمان داده بود. این اتحادیه گفته بود، به دلیل افزایش اجاره بها و ناتوانی برخی از شهروندان در پرداخت اجاره، آنها به دنبال زمین استیجاری هستند تا در آنجا چادر و یا کانکس برپا کنند و این پدیده برای نخستین بار در کرمان مشاهده شده است.

افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره بها سبب مشکلات بسیاری برای شهروندان شده است به گونه‌ای که حاشیه‌نشینی در شهرها و همچنین زندگی در حاشیه‌ی آرامستان‌ها از موارد دیگریست که به دلیل افزایش شدید اجاره بها در ایران بوجود آمده است.