کارگران ایرانی رکورددار کمترین دستمزد در دنیا هستند

کارگران ایرانی با ۴٨ ساعت کار اجباری در هفته و حقوق یک میلیون و صدو چهارده هزار تومانی دستمزد در ماه رکورددار حداقل دستمزد کارگران در جهان هستند

کارگران ایرانی با ۴٨ ساعت کار اجباری در هفته و حقوق یک میلیون و صدو چهارده هزار تومانی دستمزد در ماه رکورددار حداقل دستمزد کارگران در جهان هستند

 

بر این اساس دستمزد هر کارگر در ایران حدود ۵ هزار تومان در ساعت است که کمتر از نیم دلار می‌باشد.

 

کارگران ایرانی با حداقل دستمزد کمتر از نیم دلار در ساعت کمترین دستمزد را در میان کشورهای جهان دارند، پس از ایران کارگران مکزیکی با دستمزد ۱.۱ دلار در ساعت در مکان دوم قرار دارند.

 

حداقل دستمزد کارگران ایرانی از ابتدای امسال به کمتر از یک چهارم رسیده است، در ابتدای امسال دستمزد کارگراج حدود دو دلار در ساعت بود اما با کاهش ارزش ریال حالا به کمتر از نیم دلار رسیده است.

 

کاهش ارزش ریال در مقابل دلار همچنان با سرعت ادامه دارد و کارگران ایرانی همچنان فقیرتر میشوند و این در حالیست که کارگران ایرانی در صدر جدول بیشترین ساعت کاری اجباری در جهان قرار دارند.