مردم شنگال: رهبری از ما حمایت کرد، اکنون نوبت ماست

مردم شنگال اعلام نمودند که رهبر ملت کورد عبدالله اوجالان و مبارزانش هنگام حمله نسل‌کشی از سوی داعش به کمک آنها آمدند و اکنون نوبت آنهاست که از اوجالان حمایت کنند.

مردم شنگال خواستار آزادی فیزیکی رهبر ملت کورد عبدالله اوجالان شدند و اعلام نمودند که باید به وظیفه و مسئولیت خود در قبال اوجالان عمل نمایند و هر کاری که از دستشان برآید انجام دهند و البته این باز هم کافی نیست.

«او به داد ما رسید و ما ایزدیها نیز باید به دادش برسیم»

تبریز اظهار داشت که مادران شنگال از هر کاری که برای رهبر ملت کورد عبدالله اوجالان انجام دهند پشیمان نیستند و در ادامه گفت: «ما بخشی از مبارزه خواهیم بود. ما خوبی های رهبر آپو را فراموش نخواهیم کرد.  ما برای وی مبارزه می کنیم. اگر رهبر نبود هیچ یک از ما در کوهستان شنگال زنده نمی ماندیم. او به داد ما رسید و ما ایزدیان نیز به داد او خواهیم رسید.»

«ما جامعه ایزدیان و جوانان، باید مسئولیت خود را در قبال اوجالان انجام دهیم»

سالم زردشت، یکی از اعضای اتحادیه جوانان ایزدخان با بیان اینکه اوجالان نزدیک به 25 سال است که در زندان امرالی به سر می برد، اینگونه ادامه داد: «مدتی است که هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت رهبر آپو دریافت نکرده ایم. CPT به امرالی رفت، اما هیچ اطلاعاتی درباره بازدیدش و وضعیت رهبرمان به ملت کورد اعلام نکرد. ما جوانان ایزدی وظیفه خود می دانیم که خیمه آزادی را افراشتە نگە داریم. موضع ملت ما نسبت به این اقدامات نشان از وفاداری و دلسوزیشان نسبت به رهبر آپو است. همانطور که رهبر آپو و رزمندگانش در زمان حمله داعش به کمک ما شتافتند، ما جوانان و مردم شنگال نیز باید به وظایف و مسئولیت های خود عمل نموده و رهبر خود را حمایت کنیم.»

«هر کاری که برای رهبری انجام دهیم، باز هم کم است»

نعام بدل یکی از اعضای هماهنگی جنبش آزادیخواهی زنان ایزدی نیز با بیان اینکه؛ جامعه ایزدی و جنبش آزادیخواهی زنان ایزدی هرگز عبدالله اوجالان رهبر ملت کورد را فراموش نمی‌کنند، گفت: «او ما را فراموش نکرد، ما نیز او را فراموش نمی‌کنیم. هر کاری که برای رهبری انجام دهیم باز کافی نیست. هر وظیفه‌ای که بر دوش جامعه شنگال باشد باید به جا آورده شود. اگر رهبری آزاد نشود، مشکل خاورمیانه حل نخواهد شد.»

نعام بدل از دولت‌ها و نهاد و سازمان‌های حقوق بشری اروپایی و بین‌المللی خواست که از اوجالان حمایت کنند و گفت: «زیرا رهبری بخاطر منفعت شخصی نیست که در زندان است، بلکه او رهبر یک ملت است. ما می‌خواهیم مردم از وی حمایت کنند. مشکل خاورمیانه تا زمانی که رهبری آزاد نشود حل نخواهد شد. کلید حل بحران‌های خاورمیانه، رهبری است. اگر رهبری آزاد باشد، بحران‌ها حل و فصل می‌شوند.  ما می‌خواهیم که او هر چه زودتر از زندان آزاد شود.»