رئیس مشترک سابق شورای قانونگذاری منطقه جزیر درگذشت

حاکم خلو، رئیس مشترک پیشین شورای قانونگذاری منطقه جزیر و عضو شورای ریش‌سفیدان منطقه جزیر درگذشت.

حاکم خلو، رئیس مشترک پیشین شورای قانونگذاری منطقه جزیر و عضو شورای ریش‌سفیدان منطقه جزیر، صبح امروز بر اثر سکته قلبی بە بیمارستان قامشلو اعزام شد و در بیمارستان درگذشت.

حاکم خلو در ابتدای تأسیس مجلس قانونگذاری جزیر بە عنوان رئیس مشترک این سازمان منصوب شد.

همچنین او یکی از افرادی بود که تعهد اجتماعی منطقه جزیر را از ابتدا بازسازی کرد.