نمایشگاه رژٰاک در ارتباط با قتل‌عام هلبجه امروز به پایان رسید

نمایشگاهی که با عنوان (زنان یکمین قربانی جنگ‌ هستند) از طرف رژاک برگزار شده بود، پس از ۳ روز به پایان رسید.

در کرکوک بدلیل ۳۶ مین سالگرد قتل‌عام هلبجه، جنبش زنان آزاد کوردستان (رژاک) با شعار «زنان یکمین قربانی جنگ هستند» یک نمایشگاه تصاویر برگزار کرده بود. تصاویری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند، تصاویری بودند که قتل‌عام‌هایی که بر خلق کورد روا داشته شده را ابراز می‌نمودند.

این نمایشگاه با پیشاهنگی رژاک و با همکاری هنرمند مهدی شفیق برگزار شده. مهدی شفیق دارای ۱۵۰ هزار تصویر است و در این نمایشگاه ۱۲۰ تصویر از آن به نمایش گذاشته شد که تصاویر هلبجه و کوچ بزرگ بودند.

نمایشگاه ۳ روز ادامه یافت. در این سه روز بسیاری از افراد روشنفکر، کنشگر، هنرمند و شهروندان از نمایشگاه دیدن کردند. روزانه صدها نفر در این نمایشگاه حضور پیدا می کرند که توجه مطبوعات را هم به خود جلب کرد.

لازم به ذکر است کوچ بزرگ (که به زبان کوردی لهجه سورانی به کو رَو شناخته می‌شود) به کوچی دسته جمعی گفته می‌شود که عده زیادی از خلق کورد در باشور کوردستان بعد از قیام ۱۹۹۱(که به راپرین شناخته می‌شود) به سمت باکور و روژهلات کوردستان انجام دادند.