یادداشت

زیستگاه و نفس

محیط تمیز و بوی مطبوع محل زندگی افراد در آسایش درونی و آرامش انسان تأثیر بسزایی دارد؛ این امر بر فراز و نشیب‌های روحی، عصبانیت و خلق و خوی تأثیر می‌گذارد. یعنی تا زمانی که محیط کثیف است بر وضعیت روحی ما تأثیر منفی می‌گذارد.

چه چیزی را تنفس می‌کنیم؟ چه چیزی از راه ریه‌هایمان وارد بدنمان می‌شود؟ اینها برای انسان بسیار مهم هستند چراکه بیشتر بیماری‌های واگیر، به محیطی که در آن زندگی می‌کنیم و هوایی که تنفس می‌کنیم بستگی دارد. مهم است که آیا هوایی که تنفس می‌کنیم تمیز است یا خیر. زمانی که ما جنگل‌ها و به ویژه جنگل آمازون را ریه‌های زمین می‌نامیم بدان معناست که باید در محیطی زندگی کنیم که اکسیژن کافی را برایمان فراهم کند. از همین جا اهمیت کاشت درخت و سرسبز بودن زیستگاه برایمان نمایان می‌شود. البته در زیستگاه تمیز نه تنها هوای تمیز بلکه بوی خوش را هم استشمام می‌کنیم، بوی طبیعت برای آرامش انسان بسیار مهم است.

محیط تمیز و بوی مطبوع محل زندگی افراد در آسایش درونی و آرامش انسان تأثیر بسزایی دارد؛ این امر بر فراز و نشیب‌های روحی، عصبانیت و خلق و خوی تأثیر می‌گذارد. یعنی تا زمانی که محیط کثیف است بر وضعیت روحی ما تأثیر منفی می‌گذارد. نفس کشیدن و دم و بازدم برای انسان یعنی وجود و تداوم. حال تصور کنید از کنار یک کارخانه تولید موارد شیمیایی یا کارگاه گوگرد یا یک کشتارگاه حیوانات عبور کنید. توجه کنید که چطور روحیاتتان تغییر می‌کند و احساس انزجار می‌کنید؛ این بدان معناست که حتی بوی طبیعت بر میزان عصبانیت و خلقیات شما اثرگذار است.

تخریب محیط زیست به معنای آکندن آن از زباله و بوی نامطبوع است، بوی نامطبوعی که افراد بیمار تولید می‌‌کند، افرادی که هرگز آسوده و راحت نیستند. البته سرمایه‌داران و جنگ‌طلبان در این محیط همواره در حال منفعتاندوزی هستند. تولید دارو و واکسن و گسترش کارخانه‌های تولید انواع سلاح برای بردوام بودن جنگ و آشوب در زیستگاهی که ناسالم است و افراد بیمار و خشن در آن زندگی می‌کنند در همین راستاست. سلاح‌هایی برای بازتولید جنگ در مناطقی که محیط آن کثیف است. بی‌گمان منطقه‌ای آکنده از جنگ، درگیری، باروت و کشتار هرگز محلی مناسب برای زندگی نیست.

محیط پاک، وجود درختان زیاد، حفاظت از باغ‌ها و جنگل‌ها و توسعه آن‌ها علاوه بر شادی و سلامت انسان، در کاهش بیماری و طول عمر تاثیر دارد. این امر نیازمند تحقیق و پیگیری است و باعث آرامش، تفکر بهتر و تعمق بیشتر در افراد می‌شود. به علاوه زیستگاه تمیز و بوی مطبوع طبیعت دلیل آسودگی خیال و آرامش است و منجر به این می‌شود که بهتر تصمیم بگیریم. بنابراین برای اینکه تصمیم گیرندگان و متفکران خوبی داشته باشیم، باید محیط خود را با باغچه‌ها و بوهای مطبوع بپوشانیم.

امروزه مردم بیش از هر زمان دیگری به آرامش و سلامت روان نیاز دارند و صد البته آرامش درونی پیوندی ناگسستنی با زیستگاه دارد.