راهپیمایی آزادی: تا عبدالله اوجالان آزاد نگردد، به مبارزه ادامه خواهیم داد

راهپیمایانی که به گَملیک رسیده‌اند، خاطر نشان کردند تا آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به مبارزه ادامه خواهند داد.

با پیشگامی کنگره‌ی جامعه‌ی دموکراتیک (ک‌ج‌د)، جنبش زنان آزاد (ت‌ژآ)، حزب مناطق دمکراتیک (دب‌پ)، کنگره‌ی دمکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌ک)، فدراسیون انجمن‌های حقوقی و حمایت از خانواده‌های زندانیان و زندانیان مَد(مَد توهاد-فَد)، انجمن کمک، حمایت، اتحاد و فرهنگ با خانواده‌های بستگان از دست رفته در مهد تمدن (مِبیا-دَر) و حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (هَ‌دَپ ) به سوی منطقه گَملیک بورسا راهپیمایی انجام دادند.

با وجود موانع زیاد و نامطلوب بودن شرایط آب و‌ هوایی، راهپیمایان آزادی خود را به گَملیک رساندند. در این راهپیمایی خواسته شد تا رهبر خلق کورد به صورت جسمانی آزاد گردد و مسئله‌ی کورد از طریق دمکراتیک حل شود.

چنگیز چیچک ریاست مشترک ه‌د‌ک، تولای حاتیموگلاری ریاست مشترک  ه‌َدَپ، چیگدم کلیچگون اوچار، کسکین بایندر رؤسای مشترک د‌ب‌پ و چندین شخصیت دیگر پس از انجام راهپیمایی سخنرانی کردند.