در ژنو طی یک رفراندم، سمبل‌های نفرت‌پراکنی ممنوع شدند

براساس نتایج رفراندمی که در کانتون ژنو کشور سوئیس برگزار شد، سمبل‌های نفرت‌پراکنی که سمبل‌های نازی نیز گونه‌ای از آن سمبل‌هاست، در امکان عمومی و شهرداری، ممنوع اعلام شد.

طبق نتایج رسمی رفراندمی که روز یکشنبه برگزار شد، ۸۵درصد از اهالی ژنو به ممنوعیت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«نشان دادن و یا پوشیدن» سمبل‌های نفرت‌پراکنی در اماکن عمومی و شهرداری، رای مثبت دادند.

ممنوعیتی بدین شکل، در سطح فدرال طی ارائه یک طرح در ماه آوریل از سوی نمایندگان سوئیسی مورد قبول قرار گرفته بود و از مباحث روز دراین کشور بود. در این طرح، حکومت فراخوانده می‌شود، برای ممنوعیت استفاده و بکارگیری سمبل‌های نازی‌ها و یا دیگر سمبل‌های نفرت‌پراکنی در امکان عمومی که برای همگان باز می‌باشد، باید یک قانون ویژه و بنیادی قانونی ایجاد شود.

اما این مقطع به مدت زمان بسیاری لازم دارد. بدلیل اینکه اجرایی شدن ممنوعیتی در سطح فدرال باید در پارلمان هم با اکثریت آرا تایید شود.

طبق خبرگزاری مطبوعاتی سوئيسی کیستون-ATS، ژنو به اولین کانتونی مبدل شد که ممنوعیت سمبل‌های نفرت‌پراکنی‌ را به قوانین خود اضافه کرده است.

بجز جزب راستگرای تندرو ‌(democratique du center (UDC)) که بزرگترین حزب مجلس زیرین فدرال است، از سوی تمام احزاب مورد قبول واقع شد.

طرح از سوی نماینده UDC ارائه شد که پدربزگش به کمپ‌های قتل‌عام Mauthausenê  تبعید شده بود. در نتیجه،‌ UDC مدعی شد ممکن نیست که یک لیست از سمبل‌های نفرت‌پراکنی ایجاد شود و به همین‌دلیل گفت روز یکشنبه به این طرح رای ‌‌‌«منفی‌» بدهند.