در دِریک و کوبانی توطئه‌ی بین‌المللی محکوم گردید

توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهرهای دِریک و کوبانی در روژآوا محکوم گردید.

در مناطق شمال و شرق سوریه فعالیت‌ها برای محکوم کردن توطئه‌ی بین‌المللی ادامه دارد.

دِریک

مجلس شهر دِریک به مناسبت ۱۵ فوریه سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی، نشستی را با حضور صدها نفر از ساکنین دِریک و منطقه‌ی کوچرات برگزار کرد.

روبار علی عضو مجلس دِرک در این فعالیت اعلام کرد که خلق کورد مدیون رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است، در ادامه به اقدامات و عملیات‌های فداکارانه با شعار «کسی نمی‌تواند خورشید ما را تاریک نماید» اشاره کرد و گفت: «صدها دختر و پسر کورد برای از بین بردن توطئه‌ی دولت ترکیه پیکر خود را آتش زدند.» از خلق کورد خواست تا برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان فعالیت‌ها و مبارزاتشان را گسترش دهند.

کوبانی

برای همان منظور نیروهای حفاظت اجتماعی (ه‌پ‌ج) و کنگره استار در منطقه‌ی شیروانی واقع در کانتون فرات چادر برپا کردند.

لطفیه محمود مدیر کنگره استار شیران، توطئه‌ی بین‌المللی را محکوم کرد و گفت: «از طریق این توطئه خواستند تا اندیشه‌های رهبر آپو بین خلق‌ها گسترش و ترویج نیابد، اما رهبر آپو دارای اندیشه و زحمات بزرگی در روژآوا است.»

خلیل مصطفی مدیر مجلس منطقه‌ی شیران اعلام کرد این توطئه‌ی پلید به دست دولت‌های بین‌المللی صورت گرفت، در ادامه تاکید کرد که همیشه مبارزه را برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گسترش خواهند داد.