راهپیمایی برای آزادی رهبر خلق کورد

اهالی تل تمر و زرگان برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی کردند.

راهپیمایی آزادی

صدها تن از اهالی تل تمر و زرگان کانتون جزیر در محکومیت انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی کردند.

راهپیمایی از مقابل ساختمان مجمع خانواده شهدای تل تمر آغاز و در انتهای خیابان شهید عمر براوی متوقف شد. در آنجا عبدالرحمن حسین، عضو مجمع عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) شاخه حسکه سخنرانی کرد و گفت: «ما انزوای رهبر عبدالله اوجالان را که بیش از ۲۵ سال است ادامه دارد، محکوم می‌کنیم.»

حسین در ادامه گفت: «دولت ترکیه نمی‌تواند اراده مردم ما را بشکند، ما تسلیم نخواهیم شد و تا آزادی جسمانی رهبرمان به کنش‌های خود ادامه خواهیم داد.»

سماح حمادی عضو هیئت مدیره کمیته اقتصادی به نمایندگی از شورای شهر زرگان سخنرانی کرد و گفت: «سکوت سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی را محکوم می‌کنیم، سکوت آنها مایه شرمساری در مقابل بشریت و جهان است.»

سماح تصریح کرد که تا آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در میدان خواهند بود.