در سلیمانیه به مناسبت چهلم شهید کاروان مراسمی برگزار شد

مراسمی شکوهمند در شهر سلیمانیه، به مناسبت چهلم شهید محمد مالک، انقلابی و مبارز اتحاد مطبوعات دموکراتیک (ی.ر.د)، با نام سازمانی کاروان هورام‌ برگزار شد.

در مال سندی در شهر سلیمانیه، مراسم سوگواری چهلم شهید محمد مالک ملقب به کاروان هورام‌، انقلابی آزادی کوردستان و عضو و مبارز اتحاد مطبوعات دمکراتیک (ی.ر.د)، شکوهمندانه آغاز شد.

در این مراسم تعدادی از روزنامه‌نگاران و رفقا و همکاران شهید کاروان هورام و چند شخصیت آزادی‌خواه شرکت داشتند.

ابتدا حضار برای ادای احترام به یاد شهید کاروان هورام‌ و تمام شهدای راه آزادی یک دقیقه سکوت کردند. سپس چهل شمع از طرف خانواده‌های شهدا افروخته شدند.

در ادامه‌ی مراسم، هه‌وال وهاب، عضو کمیته‌ی خانواده شهدا با ارائه سخنرانی بر اهمیت شهدا در مبارزه برای آزادی تاکید نمود. پس از آن فیلمی در رابطه با زندگی و مبارزه‌ی شهید کاروان هورام نمایش داده شد.  بعد از آن چند تن از همکاران شهید کاروان و شرکت‌کنندگان در مراسم در مورد ایستار شهید کاروان و خاطرات‌شان با وی سخنرانی کردند. در این سخنرانی‌ها بویژه به شیوه‌ی صیانت از زحمات شهید کاروان و زنده نگه‌داشتن یاد وی اشاره شد.

در پایان مراسم شرکت‌کنندگان شعارهای ‍«شهیدان زنده‌اند» و «ژن، ژیان، ئازادی» سردادند.