حمله اشغالگرانه دولت ترک به خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه- دوازدهمین روز

خلق‌های شمال و شرق سوريه به مقاومت تاريخی عليه حملات اشغالگرانه دولت ترک و تروریست‌های تحت فرمان اردوغان در دوازدهمین روز ادامه می‌دهند + شعار "دفاع از روژاوا" در سرتاسر جهان طنین‌انداز شد